Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MET103 Bilgisayar Programlama I 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgisayar programlamaya giriş dersidir. Sayısal hava tahmin ve iklim modellerinin başlıca programlama dili olan Fortran 90 ana hatlarıyla öğretilecek; bu dil kullanılarak algoritma oluşturma ve betik (script) yazma üzerinde durulacaktır. Dersin uygulamalı kısmıı Linux tabanlı işletim sistemi üzerinde icra edileceğinden öğrencilerin Linux kullanmaları teşvik edilecek, temel Linux kullanımı da dersin konusu olacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Sunan
Öğrenme Çıktıları
  1. Linux tabanlı herhangi bir işletim sistemi üzerinde basit bilgisayar işlemlerini terminal üzerinden yapabilme
  2. Karmaşık problemlere algoritmalar geliştirerek çözüm tasarlama
  3. FORTRAN 90 programları yazma, derleme, hatalarını giderme ve doğrulama
  4. Döngüler ve diziler (array) kullanarak program geliştirme
  5. Fonksiyon ve altrutinler kullanarak modüler FORTRAN programı tasarlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:

Aktaş, C., 2012. Fortran 90 Ders Notları, Genişletilmiş Baskı. İstanbul: Kriter Yayınları.

Yardımcı Kaynaklar:

Bingül, A, 2011: Temel Yönleriyle Fortran 90/95/2003: http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/f95/
Davies, R., Rea, A., Tsaptsinos, D., 2015. Introduction to Fortran 90, Student Notes. Queen's University, Belfast. http://goo.gl/15F3JB
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
E-posta hazırlama ve gönderme adabı, e-postaya dosya iliştirme; temel bilgisayar ve programlama terimleri, Ubuntu işletim sisteminin temel komutları; Kaynak kodu, derleyici ve kod derleme kavramları; Fortran90 program yapısı; en basit Fortran programı, read-write komutları; Değişkenler, parametreler ve veri çeşitleri; aritmetik operasyonlar, içkin fonksiyon; Formatlama, dosyadan okuma ve yazma, algoritma oluşturma; Diziler, dizi elemanları ve değer atama; Mantık ve karşılaştırma deyimleri, koşullu ifadeler; Yineleme ve döngü oluşturma; Seçme ifadeleri, isimli döngüler; İsimli döngülerde kesme ve başa döndürme; Altrutinler ve fonksiyonlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.E-posta hazırlama ve gönderme adabı, e-postaya dosya iliştirme; temel bilgisayar ve programlama terimleri
2.Temel bilgisayar ve programlama terimleri, Linux işletim sisteminin temel komutları
3.Kaynak kodu, derleyici ve kod derleme kavramları; Fortran90 program yapısı; en basit Fortran programı, read-write komutları
4.Değişkenler, parametreler ve veri çeşitleri; aritmetik operasyonlar, içkin fonksiyon
5.Formatlama, dosyadan okuma ve yazma, algoritma oluşturma
6.Diziler, dizi elemanları ve değer atama
7.Mantık ve karşılaştırma deyimleri, koşullu ifadeler
8.Yineleme ve döngü oluşturma
9.Seçme ifadeleri
10.Arasınav
11.İsimli döngüler
12.İsimli döngülerde kesme ve başa döndürme
13.Altrutinler
14.Fonksiyonlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13226
Problem Çözümü17117
Ev Ödevi26252
Toplam125