Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MET106 Lineer Cebir 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin; lineer denklem sistemlerinin çözümü, matrisler ve matris işlemleri, determinant, rank, öz değerler ve öz vektörler, iki boyutlu uzaydaki dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisi ile ilgili kavram ve yöntemleri öğrenmesi ve uygulayabilmesi ve bunları bilgisayar mühendisliği problemlerinde kullanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Hatice MUTİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Mühendislik uygulamalarında karşılaşacakları yüksek boyutlu doğrusal cebrik ve türevsel denklemleri matris işlemleriyle ve ayrıca bilgisayar yardımıyla çözebilirler.
  2. Doğrusal dönüşümleri, doğrusal denklem sistemlerini rank, özdeğer ve özvektör bulma ve benzeri yöntemlerle analiz edebilirler.
  3. Çarpma, toplama, ters alma, indirgenmiş biçimlere getirme, köşegenleştirme, dikleştirme, Gauss ve Jordan satır işlemleri ve benzeri matris-vektör işlemlerini yerine getirebilirler.
  4. Doğrusal vektör uzaylarının ve alt uzayların boyutlarını ve taban vektörler sistemini bulabilir ve alt uzayları analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall.2000.2. Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra 3. C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra4. Jim Hefferon, Linear Algebra, Lecture Notes on Linear Algebra.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Lineer denklem sistemlerinin çözümü (Gauss indirgemesi, Gauss-Jordan, Cramer, ters matris, normal forma indirgeme yöntemleri), matris ve determinant işlemleri, baz ve boyut kavramları, matrisin öz değer ve öz vektörleri, lineer uzaylarda lineer dönüşümler, bilgisayar mühendisliğindeki uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin Gauss yöntemiyle bulunuşu
2.Matrisler ve elemanter satır işlemleri
3.Elemanter işlemlerle denklem sistemlerinin çözümü matrislerin terslerinin bulunuşu
4.Vektör uzayları ve alt uzaylar
5.Rn ve Cn de vektörler ve işlemleri
6.Taban ve boyut
7.Alt uzayların direk toplamı
8.Koordinatlar ve tabanlar arası dönüşüm matrisi
9.Ara sınav
10.Koordinatlar ve tabanlar arası dönüşüm matrisi
11.Lineer dönüşümler
12.Değer uzayı ve çekirdeğin bulunuşu
13.Özdeğer, özvektörler
14.Özdeğer, özvektörler
15.Genel tekrar
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz313
Derse Katılım13339
Problem Çözümü8756
Toplam103