Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MET201 Atmosfer Termodinamiği 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri atmosferin temel termodinamik prensipleri ve atmosferdeki düşey hareketlerin kökenleri hususunda bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk
Öğrenme Çıktıları
  1. Atmosferin bileşimini ve yapısını anlamış olma
  2. Bir termodinamik sistem olarak hava parselini, durum ve süreç değişkenleri ile birlikte anlamış olma
  3. Havanın fiziksel özelliklerini ve atmosfer basıncını anlamış olma
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası’nı (enerjinin korunumu) anlamış olma
  5. Doymamış ve doymuş süreçleri anlamış olma
  6. Doymamış ve doymuş süreçleri Skew-T (eğik sıcaklık) diyagramında gösterebiliyor olma
  7. Atmosferde kararsızlığı (duraysızlığı) anlamış olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:

Petty GW, 2008. A first course in atmospheric thermodynamics. Sundog Publishing, Madison, WI, ABD.

Yardımcı Kaynaklar:

Bohren CF, Albrecht BA, 1998. Atmospheric Thermodynamics. Oxford University Press, Oxford, UK.
Iribarne JV, Godson WL, 1973. Atmospheric Thermodynamics, Springer Science+Business Media, Hollanda.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Isı enerjisinin atmosferdeki hareketlerinin; ayrıca bu hareketlerin ortaya çıkardığı, faz değişimlerini de içeren süreçlerin kantitatif olarak ele alındığı derstir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atmosferin bileşimi ve yapısı, termodinamiğin sıfırıncı yasası Problem çözümü Yok
2.Hava parseli kavramı, termodinamikte durum ve süreç değişkenleri Problem çözümü Yok
3.Durum denklemi, gazların deneysel özellikleri Problem çözümü Yok
4.Kuru hava için gaz sabiti, nemli hava için durum denklemi Problem çözümü Yok
5.Hidrostatik denge Problem çözümü Yok
6.İdealleştirilmiş atmosfer için basınç profilleri Problem çözümü Yok
7.Termodinamiğin birinci yasası, kuru adiyabatik süreçler Problem çözümü Yok
8.Isı makinaları, geri döndürülebilir ve döndürülemez süreçler, entalpi Problem çözümü Yok
9.ARA SINAV
10.Termodinamiğin ikinci yasası ve sonuçları, su buharı yoğuşması, gizil ısı Problem çözümü Yok
11.Clausius-Clapeyron denklemi, yoğuşma karışım oranı, Skew-T diyagramında nem değişkenleri, LCL Problem çözümü Yok
12.Nemli adiyabatik sıcaklık değişimi, denk potansiyel sıcaklık, ıslak hazne sıcaklığı Problem çözümü Yok
13.Atmosferde duraylılık (kararlılık): Parsel yöntemi, duraylı-duraysız sistemler Problem çözümü Yok
14.Atmosferde duraylılık (kararlılık): Lokal duraylılık, parsel duraylılığı Problem çözümü Yok
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz850
Toplam450
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Quiz212
Derse Katılım13113
Problem Çözümü13113
Tartışma13113
Soru-Yanıt13113
Takım/Grup Çalışması4312
Gösterme13113
Beyin Fırtınası13113
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma313
Okuma13113
Ev Ödevi13226
Toplam150