Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Perspektifin temel unsurlarını bilir ve türlerinin bu unsurların ilişkilendirilmesine göre nasıl oluştuklarını açıklayabilir.
  2. Bir objenin aksonometrik ve konik perspektif türlerinden istediğiyle izdüşümünü alabilir / görünüşünü çizebilir.
  3. Görünüşleri verilen bir cismin üç boyutlu modellemesini yapabilir.
  4. Belirlenen bir pratik amaç doğrultusunda veya ilişkilendirilebilir bir veri grubuna (doneye) dayanarak örneği olmayan bir formu modelleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara.
3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul.
4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York.
5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendirilmelerine göre perspektif türleri anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Stereoskopik görme / binoküler görme, binoküler derinlik algısı bağlamıda perspektifin tanımı; terminolojik analizi (Terim olarak perspektifin etimolojik, epistemolojik, semantik ve semiyolojik açılardan incelenmesi.)
2.Perspektifin temel unsurları. Bu unsurların ilişkilendirilme biçimlerine göre ortaya çıkan perspektif türleri.
3.Tasarı geometri ve perspektif.
4.Konik (Merkezi) izdüşüm.
5.Konik (Merkezi) izdüşüm.
6.Paralel izdüşüm.
7.Paralel izdüşüm.
8.Kartezyen sistemi ve üç eksenli (x-y-z) koordinat sistemi.
9.Ara Sınav.
10.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Noktanın eşlenik dik izdüşümleri ve epürü. Bir doğru parçasının ve bir eğri parçasının eşlenik dik izdüşümleri ve epürleri.
11.Kare, dikdörtgen ve yamuk yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
12.Üçgen ve daire yüzeylerinin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
13.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
14.Eşlenik dik izdüşüm. Epür. Farklı geometrik şekillerin eşlenik dik izdüşümleri ve epürü.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Toplam124