Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste çizim yöntemlerini gösterip uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülten İmamoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Çizimi bir çözümleme süreci olarak kavrar.
  2. Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizini yapar.
  4. Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
  5. Çizim yöntemlerini kullanarak uygulamalar yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Olofsson, E., Sjölen, K. K. (2006), Design Books, Design Sketching, İsveç.
Koost, E. Roselien, S.(2008) Sketching, Page One,
Koost, E. Roselien, S.(2011) Sketching the Basics, BIS publishers, Amsterdam.
Rapid, V. Hanks, K. (2006) Belliston, Larry. Thomson, Boston.
Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çizim ile ilgili temel bilgiler, kullanılacak malzemeler ve kaynakların tanıtılması.Bir çözümleme süreci olarak çizim. Sunum hazırlığı.
2.Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişki. Sunum hazırlığı.
3.Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi.
4.Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi.
5.Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi.
6.Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemleri (Eklemeci –Çıkarmacı yöntem, Transformasyon, Deformasyon)
7.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem. Obje hazırlanması
8.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem. Obje hazırlanması
9.Ara Sınav
10.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem. Obje hazırlanması
11.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem. Obje hazırlanması
12.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Transformasyon. Obje hazırlanması
13.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Transformasyon. Obje hazırlanması
14.Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Deformasyon. Obje hazırlanması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam152