Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF107 Sanat Tarihi I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Farklı tarihsel katmanları barındıran Anadolu’daki kültür çevrelerini örnek eserlerle ayrıntılı bir şekilde tanımak, geniş bir perspektif ve kültürel çerçeve içinde yürütülen Sanat tarihi, İnsana ait ilk üretimlerinden başlayarak, ortaçağa kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir. Öğrencilerin çeşitli sanat dönemlerini tanımaları, kültürel etkileşimleri kavrayabilmeleri ve yorum becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Sadık ŞENER
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanatın ilkel dönemden 14.y.y. kadar ki süreçte gelişim değişimlerini bilir
  2. Eski ve farklı uygarlıkların sanatları hakkında bilgi sahibi olur ve ayırt edebilir
  3. Türk Sanatının özellik ve niteliklerini bilir
  4. Türk Sanatının tarihi süreçte gelişimini bilebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sanat Tarihi Ansiklopedisi,1-4. Cilt,
2. Aslanapa, Oktay, (1976). Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi.
3. Hollingsworth, Mary, (2009). Dünya Sanatı Tarihi, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi.
4. Turani, Adnan, (2012). Dünya sanat Tarihi, Remzi Kitabevi.
5. Gombrich, E.H., (1986). Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kit., İst.
6. Sevin, Veli, (2003). Eski Anadolu ve Trakya, İletişim Yay.
7. Kuban, Doğan, (1973). !00 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yay, II bas. İstanbul.
8. Wölflin, Heinrich, (2011). "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Remzi Kitabevi, İstanbul.
9. Lynton, Norbert, (2009). "Modern Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi, İstnabul.
10. Hyde Minor, Venan, (2003). "Sanat Tarihinin Tarihi", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, İlk mağra yaşantısından ortaçağ sonuna kadar, insan topluluklarının sanat hayatını, sanatsal ürünlerin niteliklerini ve çözümlemelerini içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanat, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Medeniyet Tanımları
2.Tarih öncesi Toplumlarda Sanat.
3.Taş Devri Sanat eserleri Maden Devri Sanat Eserleri
4.Sümer, Mısır Sanatı
5.Antik Yunan ve Roma Sanatı
6.Anadolu Medeniyetleri Sanatı: Hitit, Frig, Urartu ve Bizans
7.Türk Sanatı, Uygur, Göktürk, Büyük Selçuklu Sanatı
8.Türk Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı
9.Anadolu Beylikler Dönemi Sanatı
10.Ara Sınav
11.Osmanlı Türk Sanatı 14. Ve 16. Y.Y
12.Osmanlı Türk Sanatı 16 ve 17. Y.Y
13.Osmanlı Türk Sanatı 17 ve 18. Y.Y.
14.Osmanlı Türk Sanatı 18. Ve 19. Y.Y.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Soru-Yanıt13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam74