Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
14.Y.Y.dan günümüze kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Rönesansı hazırlayan doğuran sebepleri bilir
  2. Avrupa sanatının geçirdiği evreleri bilir
  3. Sanat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini bilir
  4. Günümüz sanat anlayışları hakkında eleşştirel tutum kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009
Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012
Türk Sanat Tarihi, Oktay Aslanapa, Yaykur Açıköğretim Dairesi, 1976
Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009
Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986
Eski Anadolu ve Trakya, Veli Sevin, İletişim Yay. 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, 14. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Rönesasnsı doğuran sebepler
2.Rönesasns sanatı
3.Manierizm ve Barok Sanat
4.Romantizm
5.Realizm
6.Empresyonizm Post Emresyonizm
7.Ekspresyonizm
8.Kübizm: Analitik Kübizm ve Sentetik Kübizm
9.Fovizm, Fütürizm
10.Ara Sınav
11. Dadaizm
12. Dadaizm
13. Modernizm Post Modernizim
14.Kavramsal Sanat
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Soru-Yanıt6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Toplam76