Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA209 Seramik Sanatı Tarihi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsanlık tarihi kadar eski olan seramiğin şekillendirilmeye başlanmasından itibaren günümüze kadar, dünya seramik üretimi kapsamında geçirdiği değişim ve gelişim ekseninde yaratılan üsluplar üzerinden seramik sanatı tarihi hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Fidan Tonza
Öğrenme Çıktıları
  1. Seramik üretiminin nasıl başladığının bilinmesi
  2. Bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada seramik üretim süreçlerinin anlaşılması
  3. Geçmişten günümüze seramiğin biçim, bezeme ve işlev bakımından değişimi ve tarih boyunca seramiğin kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olunması
  4. Arkeolojik kazılarda bulunan seramik ürünler ile aydınlanan insanlık tarihi üzerinden kurulan sanatsal ve kültürel diyalogların oluşturduğu kimliklendirmenin kavranması beklenmektedir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
AKURGAL Ekrem (2015)Türk Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 67. YAROL Yasemin (2008) İslam seramiklerinde kullanılan fritli hamurun incelenmesi ve çağdaş formlarda uygulanması, Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman: Prof. Sevim Çizer. Arkeoloji ve Seramik Sanatı Alanında Konu İle İlgili Tezler, Makaleler, Bildiriler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇİZER, Sevim (2014).Terra Sıgıllata, Tibyan Yayıncılık.
COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery
KOLEKTİF(2004) İznik Throughout History, İş Bankası Kültür Yayınları.
CHARLESTON, Robert (1968 ) World Ceramics, Illustrated History
ÇİZER, Sevim (2010) Lüster Tarihi Tekniği Sanatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
KOLEKTİF (2015) Kütahya Çini ve Seramikleri 2, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu, Pera Müzesi Yayınları
Seramik Federasyonu Dergisi, SERAMİK TÜRKİYE, Kasım-Aralık 2005, No: 12, ISSN 1304-6578
ÖNEY Gönül(1987) İslam mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul
BOARDMAN, John. (2002) Kırmızı Figürlü Atina Vazoları, Çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul.
BOARDMAN, John ( 2002) Siyah Figürlü Atina Vazoları, Çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul.
KOLEKTİF (2017) Türk Sanatları Seramik, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelişen, kullanım eşyasından, mimariye, tören ve tapınma kaplarından oyuncaklara, hayatın birçok alanında kullanılan seramik malzemenin şekillendirme, dekor, pişirim tekniği ile gösterdiği farklılıkların, yaratılan kültürel ve sosyal yapı aracılığı ile oluşan seramik sanatının tarihsel süreci, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Seramik Sanatı Tarihine Giriş Literatür Taraması, Kaynakça Oluşturma, Sunum
2.Anadoluda Neolotik Dönem Seramikleri Sunum Hazırlama
3.Anadoluda Kalkolotik Dönem ve Tunç Çağı seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
4.Batı Anadolu ve Girit Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
5.Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teknik Gezi Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
6.Klasik Dönem Yunan Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
7.Mısır ve Doğu Akdeniz Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
8.Uzakdoğu Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
9.Ara Sınav Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
10.İslam Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
11.Anadolu Selçuklu Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
12.Erken Osmanlı seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
13.İznik Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
14.Kütahya Çini ve Seramikleri Sunum Hazırlama/ Örneklerin İncelenmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi240
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Seminer155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Ev Ödevi133
Toplam75