Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, kuramsal ve felsefi bilgi temelleri ile ilgilerini özümsemelerini sağlayarak değişik düşünme, hayal etme ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Memduh ERKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir objeyi/formu, sözel tanımlamaya/betimlemeye dayalı olarak çizebilir/görselleştirebilir.
  2. Bir formu, ilişkilendirilebilir veri grubuna dayanarak çizebilir/görselleştirebilir.
  3. Örneği olmayan bir formu tasarlayabilir ve görselleştirebilir.
  4. Çizimin kendisinden geri bildirimler (feed-back) alarak çizebilir. Doğaçlama (improvise) görselleştirmeler gerçekleştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ALEXANDROW, V.V. – GORSKY, N.D. FROM HUMANS TO COMPUTER COGNITION THROUGH VISUAL PERCEPTION, Worlds
Scientific Pub. Co. He.Ltd.Print Singapore 1991
2. ARBIB, Michael A. – HANSON, Allen R. VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPUTATION: AN OVERWIEW, Arbib Hanson,
The MIT Press, Cambridge, Massachssets, London 1987
3. ARIK, Alev. YARATICILIK, Kültür Bakanlığı Yay. No:8, Ankara 1990
4. ARNHEIM, Rudolf. VISUAL THINKING, Faber And Faber Ltd. London 1970
5. BARIE, Ann Marie Seward. VISUAL INTELLIGENCE, State Uni. Of New York Press, New York 1997
6. EISSEN, Koos – STEUR, Roselien. SKETCHING: THE BASICS. Page One Publishing Pte Ltd., Singapore 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Üç boyutlu modelleme/görselleştirme teknikleri. Görsel algı fizyolojisi. Bu tekniklerin matematiksel içeriği olarak Projektiv/Deskriptiv (tasarı) Geometri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eklemeci ve çıkarmacı yöntemleri birlikte kullanarak modelleme uygulamaları.
2.Eklemeci ve çıkarmacı yöntemleri birlikte kullanarak modelleme uygulamaları.
3.Transformasyon. Transforme ederek modelleme/görselleştirme
4.Değiştirme, dönüştürme. Modifikasyon. Konversiyon, İnversiyon.
5.Deformasyon. Deforme ederek modelleme.
6.Öğrenilen yöntemlerin/tekniklerin birlikte kullanılması.
7.Öğrenilen yöntemlerin/tekniklerin birlikte kullanılması.
8.Bir formun İlişkilendirilebilir görsel veri grubuna dayanarak tasarlanması ve görselleştirilmesi.
9.Ara sınav
10.Bir formun/objenin sözel tanımlamaya dayalı olarak çizimi/modellemesi.
11.Soyutlama (Abstraction)
12.Objenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden, genelin esprisini taşıyan birini öne çıkararak çizim/görselleştirme olarak soyutlama.
13.Objenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden, genelin esprisini taşıyan birini öne çıkararak çizim/görselleştirme olarak soyutlama.
14.Çizimin kendisinden geribildirimler olarak çizim. (İmprovizasyon)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik6212
Rehberli Problem Çözümü8216
Örnek Vaka İncelemesi6212
Beyin Fırtınası6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Rapor2510
Toplam126