Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları 927001 3 6 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tasarım Kuralları çerçevesinde Seramik malzemenin Yüzeysel kullanım teknik bilgi ve becerilerinin oluşturulması, iç mekân ve dış mekân kullanım farklılıkları üzerinden modüler, artistik ve dekoratif çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fidan Tonza
Öğrenme Çıktıları
  1. Mimaride kullanılan sanatsal seramik uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olması.
  2. Seramik malzemeyi iç ve dış mekân üzerinde uygulama bilgi ve becerisi kazanması.
  3. Dayanıklılık ve estetik açıdan değerlendirmeler yaparak seramik pano uygulayabilme becerisi elde etme.
  4. Mekân- tasarım ilişkisi kurarak, farklı tekniklerde uygulama gerçekleştirme bilgi ve becerisi kazanma.
  5. Tasarım ilkeleri yönünde modüler, alçak/yüksek rölyef uygulama pratikleri kazanma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
PETERSON Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir.
HOTAN Harbi (1993) Mimari Perspektif ve Gölge, Yem Yayınları, İstanbul.
KİNG, Peter (1999) Archıtectural Ceramics, for The Studio Potter: Designing, Building, Installing
CONNEL, Jo L. (2002)The Potter's Guide to Ceramic Surfaces: A Practical Directory of Ceramic Surface Decoration Techniques.
TURAY Anna (1996)Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı = Poet Of Earth And Sun Attila Galatalı, Çanakkale Seramik Yayınları, İstanbul.
LEMMEN Hans Van (2013) 5000 Years of Tiles, Smithsonian Books
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş mimari yapılarda gerçekleştirilen yüzeysel seramik uygulamalarından örneklerle birlikte seramik panoların kompozisyon, düzenleme, biçim ve tasarımlarının plaka ve kalıp tekniği ile üretimi ve duvar üzerine uygulamalarını oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İç ve dış mekân seramikleri üzerine genel bilgilendirmeSeramik Malzemenin geçmişten günümüze yüzey kaplamalarında kullanımı Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2.Çağdaş Mimaride Seramik Panolar Örneklerin Belirlenmesi, Sunum Hazırlığı
3.Modüler pano tekniği ve 1. Projenin ilanı Örneklerin Belirlenmesi, Sunum Hazırlığı
4.Tasarımları değerlendirme Zaman Yönetimi
5.Tasarımları Değerlendirme Malzeme Temini
6.Model hazırlama Uygulama Takibi, Zaman Yönetimi
7.Kalıbın hazırlanması Uygulama Takibi, Zaman Yönetimi
8.Kalıp içine sıvama tekniği ile ürünün oluşturulması Uygulama Takibi, Zaman Yönetimi
9.Ara sınav
10.Modüler ürünlerin üretimi Uygulama Takibi, Zaman Yönetimi
11.Modüler ürünlerin üretimi Uygulama Takibi, Zaman Yönetimi
12.Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Oluşturma
13.Sırlama Kişisel Koruyucu Malzemeleri Temini
14.Sergi ve sunum Kaide Düzeneği Kurma
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Proje Hazırlama120
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13452
Proje Hazırlama133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8648
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Toplam125