Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Cam malzemeyi tanıma, cam malzemenin sahip olduğu özellikler doğrultusunda tasarım gerçekleştirme, fırında cam şekillendirme tekniklerinin bilgi ve becerisini oluşturmak amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fidan Tonza
Öğrenme Çıktıları
  1. Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
  2. Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
  3. Farklı Tekniklerle Cam Şekillendirme Yöntemlerini öğrenme
  4. Cam sanatı ve teknolojisinde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiye sahip olabilmesi
  5. Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CUMMINGS Keith (2012) Çağdaş Cam Sanatı, Fırın Teknikleri ve Uygulamalar, Çev. Mustafa Ağatekin, Karakalem Kitabevi Yayınları
LUNDSTROM, Boyce (1989) Glass Casting and Mold Making, Vitreous Publications, 1989.
BEVERİDGE Philippa, DOMENECH, Ignasi, MİRÓ, Eva Pascual (2005)Warm Glass, Pascual, A Division of Sterling Publishing Co. Inc.New York.
KLEİN Dan, LLOYD Ward (1997) The History of Glass , İngiltere
Uzuner, Bilgehan (2004)Bulunuşundan Üflemeye Uygulamalı Cam Teknikleri, Akantaş, İnkılap Kitabevi
OKAN, Sema (2008) Pâte De Verre Cam Şekillendirme Tekniğinin Araştırma ve Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı
AYDIN, Mehmet (2016) Cam Sanatında Fırında Cam Biçimlendirme Yöntemlerinde Kullanılan Refrakter Kalıp Karışımları ve Cama Etkileri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu Dersin içeriği, fırında cam şekillendirme tekniklerinden fırın dökümü, patte de verre ve çöktürme gibi tekniklerin öğrenilmesi ve uygulamalarından oluşmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Başlıca cam tipleri, camın yapısı ve camın kısa tarihçesi hakkında bilgi
2.Cam şekillendirme tekniklerinin sınıflandırılması ve örneklerin incelenmesi
3.Fırında cam şekillendirme tekniklerinden fırın dökümü hakkında bilgi ve aynı teknik doğrultusunda 1. projenin ilanı
4.Tasarım ve eskizlerin değerlendirilmesi
5.Uygulama, model oluşturma
6.Uygulama, kalıp alma
7.Uygulama, kayıp mum tekniğinin uygulanması
8.Uygulama
9.Ara Sınav
10.1.projenin fırınlanması, fırında cam şekillendirme tekniklerinden patte de verre tekniği ile ilgili bilgi ve sanatçı örneklerinin sunulması, 2. projenin ilanı
11.Tasarım ve eskizlerin değerlendirilmesi/malzeme listesinin oluşturulması
12.Açık kalıp alma /patte de verre tekniği için cam hazırlama
13.Hazırlanmış camları kalıp içine yerleştirme
14.Fırınlama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama230
Ev Ödevi120
Toplam130
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Derse Katılım13452
Proje Hazırlama3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Ev Ödevi100
Toplam103