Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA404 Cam Füzyon Teknikleri 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fırında Cam şekillendirme tekniklerinden biri olan füzyon yönteminin uygulama süreçlerini tanıtmayı ve cam malzemenin sahip olduğu doğal özellikler ile birlikte sanatsal tasarımlar amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar
Öğrenme Çıktıları
  1. Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
  2. Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
  3. Füzyon tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
  4. Füzyon tekniği ve fırın rejimleri hakkında bilgi sahibi olması
  5. Mesleki terminoloji ve kavramları konusunda bilgi sahibi olması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DOUGLAS, R.W - FRANK Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London.
DODSWORTH, Roger (1996) Glass and Glassmaking, Shire Publications, London.
CUMMİNGS, Keith (1997) Techniques of Kiln Formed Glass, A ve C Black Limited, London.
CUMMİNGS, Keith (1980)The Technique of Glass Forming, B ve T Batsford, London.
CHEEK Martin (2011)Fused Glass Mosaics, schiffer publishing ltd.
Cam füzyon tekniği ile ilgili Tezler, Makaleler, bildiriler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tasarımı yapılan formlara uygun camların kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Camın Tanımı, Yapısı, Cam Hammaddeleri ve Camda Kullanılan Oksitler üzerine bilgilendirmeFüzyon Tekniği ve Tarihsel gelişimiGerekli Malzeme temini üzerine listenin verilmesi
2.Çağdaş Cam Sanatçılarının Füzyon tekniği uygulamalarına Yönelik BilgilendirmeFüzyon için cam kesme tekniğinin öğretilmesi. Farklı geometrik şekilleri kesme uygulamaları. 1. projenin ilanı
3.Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi.Füzyon çalışması için ön hazırlık yapılması.Malzeme temini.
4.Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Kalıpların hazırlanması
5.Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma
6.Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. 2. Projenin İlanı
7.Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi
8.Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi ve kabulü ve gerekli malzemelerin temini
9.Ara Sınav
10.Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması.
11.Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma
12.Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma
13.Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma.
14.Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Proje Hazırlama220
Proje Sunma220
Ev Ödevi120
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama120
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1300
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Ev Ödevi5315
Toplam109