Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA408 Mezuniyet Proje Uygulama 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mezuniyet proje geliştirme sürecinin devamı olarak öğrencinin çalışmalarının teknik ve üslup yönünden çözümlemeleri bu dersin amacını oluşturmaktadır. .Dersin amacı, öğrencinin bireysel olarak hazırlayacağı bitirme projesi ile bugüne kadar öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmaktır. Görsel projeye yönelik nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenerek, bitirme projesini gerçekleştirmesi beklenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Fidan Tonza
Öğrenme Çıktıları
  1. Kendisini görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleriyle etkili bir şekilde ifade etmesi
  2. Etkili sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olması
  3. Hazırladığı portfolyoyu sunma becerisi kazanma
  4. Bilgisayar yazılımlarıyla özgün sunumlar hazırlayabilme
  5. Proje ve dosya sunumlarında dikkat etmesi gereken genel kuralları bilmesi ve uygulayabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları,İzmir.ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book CoCOOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press.DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing.CARTER, Ben (2016) Mastering the Potter's Wheel: Techniques, Tips, and Tricks for PottersKİNG, Peter (1999) Archıtectural Ceramics, for The Studio Potter : Designing, Building, InstallingHOTAN Harbi (1993)Mimari Perspektif ve Gölge, Yem Yayınları, İstanbul.DOUGLAS, R.W – FRANK, Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London.MOOR Andrew 1998.Architectural Glass Art: Form and Technique in Contemporary Glass.TURAY Anna (1996)Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı = Poet Of Earth And Sun Attila Galatalı, Çanakkale Seramik Yayınları.YILMABAŞAR, J. ( 1980) “Jale Yılmabaşar Seramikleri ve Yöntemleri”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.Özer, L. (1993) "Günümüzde Yapı Seramiğine Yeni Yaklaşımlar", M.S.Ü. Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi,1993, İstanbul.ATKINSON, Cliff (2008) Etkili Sunu Tasarımı, Arkadaş Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin danışmanı ile birlikte geliştirdiği projesinin kavramsal yanının dışında uygulamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu ders sonuç olarak proje sunum ve sergi çalışmaları ile birlikte, sanatsal çalışmaların proje kapsamında ele alınmasını içermektedir. Sanatsal uygulama sürecinin kayıt altına alınması, teknik çözümleme sonuçlarına gidilmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tasarım sürecinin başlatılması Literatür taraması,sunum hazırlama
2.Tasarım oluşturma Literatür taraması,sunum hazırlama
3.Eskiz Çizme ve tasarım Literatür taraması,sunum hazırlama
4.Eskiz Çizme ve tasarım Araştırma
5.Eskiz Çizme ve tasarım Araştırma
6.Tasarımların onaylanması ve sergi sunum tekniklerinin çözümlenmesi Araştırma
7.Teknik malzeme ve çözüm Malzeme Temini
8.Teknik malzeme ve çözüm Malzeme Temini
9.Ara Sınav
10.Uygulama süreçlerinin başlatılması Malzeme Temini
11.Uygulama süreci Bisküvi Pişirim+Sırlı Pişirim+Dekor uygulamaları
12.Uygulama süreci Bisküvi Pişirim+Sırlı Pişirim+Dekor uygulamaları
13.Uygulama süreci Bisküvi Pişirim+Sırlı Pişirim+Dekor uygulamaları
14.Proje sunum ve sergi değerlendirme Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Proje Hazırlama230
Proje Sunma230
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama120
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam103