Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
  2. Yaşam boyu keşfetme davranışı kazandırır.
  3. Sanatsal uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri kullanma becerisi kazandırır.
  4. Teknik ve estetik ögeleri yapıta uygulama becerisi kazandırır.
  5. Sanatsal yaratım sürecinde tanımlanmış bir hedef doğrultusunda konuyu kavrama, kavramsallaştırma, tasarlama, projelendirme becerisi kazandırır.
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin açıklanması ve kaynakların verilmesi Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2.Uygulanacak projelerin tespiti Kaynak oluşturma,Proje Konusu belirleme
3.Kavram-form ilişkisinin örneklerle incelenmesi Malzeme listesinin yapılması,
4.Proje önerisi değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman kontrolü
5.Uygulama Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6.Uygulama Uygulama için hazırlık
7.Uygulama Malzeme çözümü+araştırması
8.Uygulama Malzeme çözümü+araştırması
9.Ara Sınav
10.Uygulama Malzeme çözümü+araştırması
11.Uygulama Malzeme çözümü+araştırması
12.Bisküvi pişirim Uygulama aşamalarının çözümlenmesi
13.Sırlama Uygulama aşamalarının çözümlenmesi
14.Sergi ve sunum Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı140
Proje Hazırlama125
Proje Sunma125
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım11313
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam47