Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritim, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturan öğeleri öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanatsal yaratıcılık üzerine kavramları öğrenir
  2. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma alt yapısı kazanır
  3. Görsel algı kuramları öğrenir
  4. Problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıkları kazanır
  5. Kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten disiplinler arası bağlantıları kurmayı öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara.
2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay.
3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA.
4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul.
5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst.
6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank.
7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşımayı içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel tasarımın tanımı ve kapsamı, temel sanat eğitiminin anlamı Araştırma, inceleme
2.Çizgi-yüzey-şekil tanımı-çizgi değerleri Araştırma, inceleme
3.Çizgi ile alan çalışmaları- koyu açık, ışık-gölge Araştırma, inceleme
4.Kompozisyonda dolu-boş alanlar, leke, ritim, tekrar, simetri, denge Araştırma, inceleme
5.Çalışmaların incelenmesi, atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
6.Görsel imgelerle algılama, : şekil – biçim – yalınlık Araştırma, inceleme
7.Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler Araştırma, inceleme
8.ı. Ara Sınav
9.Mekan kavramı: iki ve üç boyutlu çalışmalarla mekan kurgusu, resimde mekan kavramı Araştırma, inceleme
10.Atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
11.Çizgi-nokta-leke ile desen tanımı ve incelenmesi Araştırma, inceleme
12.Doku –strüktür konuları inceleme ve araştırmaları Araştırma, inceleme
13.Reprodüksiyon tanımı ve örnek çalışmaların incelenmesi Araştırma, inceleme
14.Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Derse Katılım13678
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Toplam175