Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu düzleminde; Konik (merkezi) perspektif, bir kaçış noktalı konik perspektif, İki kaçış noktalı konik perspektif, üç kaçış noktalı konik perspektif, aksonometrik perspektif / izdüşüm, izometrik resim / izdüşüm, dimetrik resim/izdüşüm ve trimetrik resim/izdüşüm gibi perspektif çizimlerinin yapılmasına ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Perspektifin türlerini bilir, izdüşüm yöntemleriyle uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu düzlemde çizimlerini yapabilir ve açıklayabilir.
  2. Bir objenin aksonometrik, dimetrik ve trimetrik türlerinden istediğiyle izdüşümünü alabilir ve epür düzleminde görünüşünü çizebilir.
  3. Görünüşleri verilen bir cismin üç boyutlu modellemesini yapabilir.
  4. Belirlenen bir pratik amaç doğrultusunda veya ilişkilendirilebilir bir veri grubuna (doneye) dayanarak örneği olmayan bir formu modelleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Perspektif I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Wells, David, (1998). Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
2. King, Jerry P.,(1997). Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara.
3. Struik, Dirk J., (1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul.
4. Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C., (1982). Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York.
5. Doblin, Jay., (1973). Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları, belli görme ve imgeleme ilkeleri, Konik (merkezi) perspektif, bir kaçış noktalı konik perspektif, iki kaçış noktalı konik perspektif, üç kaçış noktalı konik perspektif, Aksonometrik perspektif / izdüşüm, izometrik resim / izdüşüm, dimetrik resim/izdüşüm ve trimetrik resim/izdüşüm gibi perspektif türleri anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir kaçış noktalı konik perspektif ve uygulama çalışması.
2.Bir kaçış noktalı konik perspektif ve uygulama çalışması.
3.İki kaçış noktalı konik perspektif.
4.İki kaçış noktalı konik perspektif ve form modelleme.
5.Üç kaçış noktalı konik perspektif.
6.Üç kaçış noktalı konik perspektif ve form modelleme.
7.Aksonometrik perspektif / izdüşüm.
8.İzometrik perspektif / izdüşüm.
9.Ara Sınav.
10.İzometrik perspektif ve form modelleme.
11.Dimetrik perspektif / izdüşüm.
12.Trimetrik perspektif / izdüşüm.
13.Gölge çizim teknikleri
14.Öğrenci uygulamalarının genel değerlendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Uygulama/Pratik7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Toplam124