Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenci öğrenimi boyunca edindiği tasarım kabiliyeti ve uzmanlığıyla birlikte proje hazırlayacaktır. Bu projeyle birlikte yapılabilirlikler sınırında kavramsal ve deneysel çalışmaları da tasarımlarıyla birlikte geliştirme fırsatı bulacaklardır. Projeyi baştan sona yazımı, tasarlaması, yönetmesi ve deneme süreçlerinde arayışlarda bulunması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Tamer Aslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Proje yazma ve yönetme sürecini uygulamayla öğrenir
  2. Edindiği bilgi ve tecrübeleri proje içerisine adapte etmeyi öğrenir
  3. Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını hesaplamayı öğrenir
  4. Tasarım doğrultusunda teknik çözümleme alanında uzmanlaşır
  5. Yardımcı olarak kullanacağı malzemeleri doğru tespit ederek farklı malzemelerde uzmanlık kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Diğer kaynaklar TURAY Anna (1996)Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı = Poet Of Earth And Sun Attila Galatalı, Çanakkale Seramik Yayınları. YILMABAŞAR, J. ( 1980) “Jale Yılmabaşar Seramikleri ve Yöntemleri”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Özer, L. (1993) "Günümüzde Yapı Seramiğine Yeni Yaklaşımlar", M.S.Ü. Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi,1993, İstanbul.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları,İzmir.
ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book Co
COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press.
DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing.
CARTER, Ben (2016) Mastering the Potter's Wheel: Techniques, Tips, and Tricks for Potters
KİNG, Peter (1999) Archıtectural Ceramics, for The Studio Potter : Designing, Building, Installing
HOTAN Harbi (1993)Mimari Perspektif ve Gölge, Yem Yayınları, İstanbul.
DOUGLAS, R.W – FRANK, Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London.
MOOR Andrew 1998.Architectural Glass Art: Form and Technique in Contemporary Glass.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin tercih edeceği konular doğrultusunda araştırma ve tartışmalarda bulunarak içlerinden bir konunun belirlenmesi. Bu konuyla birlikte projenin önemi, gerekliliği, sebep ve sonuç ilişkileri vb planlama ve araştırmaları yapmak. Aynı zamanda konu dahilinde çizim ve tasarımlar gerçekleştirerek konuyu baştan sona proje dosyası halinde uygulamaya hazır hale getirmek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derste izlenecek yolun anlatılması, varsa konu başlıklarının incelenmesi, beyin fırtınası, ödev verilmesi Literatür tarama ,Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
2.Öğrencinin belirlediği konu başlıklarının incelenmesi , uygun olanın seçilip detaylandırılması ve konuyla ilgili çizim Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
3.Konu başlıklarının ve çizimlerin incelenmesi, tavsiyelerin verilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
4.Ödevlerin gözden geçirilmesi, düzeltmelerin yapılması Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
5.Konu başlığıyla ilgili araştırmaların gözden geçirilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
6.Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
7.Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
8.Projenin gözden geçirilmesi , çizim ödevinin teslimi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
9.Ara sınav
10.Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
11.Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
12.Projeye araştırma, yazma ve tasarımların devamı Araştırma, Beyin Fırtınası, Sunum hazırlama, Ödev
13.Projenin deneme ve uygulamalara hazır halde teslim edilmesi Araştırma, Beyin Fırtınası, Ödev
14.Final Sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik115
Proje Hazırlama115
Proje Tasarımı /Yönetimi115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Tartışma6424
Proje Hazırlama8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Toplam156