Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tasarım aşamalarının geliştirilmesi
  2. Üç boyutlu şekillendirme bilgi ve becerisi oluşturma
  3. Sanatsal ifadenin oluşturulması
  4. Farklı teknik uygulama yönlerinin geliştirilmesi
  5. Sanatsal akımların proje bazlı geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Projenin İlanı Literatür Tarama, Kaynakça
2.Proje fikrinin Geliştirilmesi Literatür Tarama, Kaynakça
3.Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
4.Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
5.Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
6.Malzeme kullanımın teknik çözümlerinin ortaya konması Uygulama takibiDeğerlendirme parametrelerini oluşturmaMalzeme temini
7.Malzeme kullanımın teknik çözümlerinin ortaya konmasısergi sunum tekniklerinin çözüme kavuşturulması Uygulama takibiDeğerlendirme parametrelerini oluşturma
8.Uygulama Uygulama takibiDeğerlendirme parametrelerini oluşturma
9.Ara sınav Değerlendirme
10.Uygulama Uygulama takibi
11.Uygulama Uygulama takibi
12.Uygulama+Kurutma Uygulama takibi
13.Pişirim aşamaları Uygulama takibi
14.proje sunumu+Sergileme Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Soru-Yanıt120
Gözlem110
Gösterme110
Proje Hazırlama110
Proje Sunma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama120
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam33