Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BES303 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması konularını öğrenmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör.canan Asal Ulus
Öğrenme Çıktıları
  1. Biyomarkerları, Biyokimyasal ve hematolojik yöntemleri bilir.
  2. Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızlarını bilir
  3. Beslenme durumunu saptama yöntemlerini bilir
  4. Bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek ve bu konularda bilgi ve beceri Kazanabilecek.
  5. Besin tüketim araştırmaları yapar
  6. Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi ile beslenme durumunun saptanması yöntemlerini öğrenip açıklayabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Toplu beslenme Sistemlerinde Menü yönetimi ve Denetimi, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim
2)Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food), Türkiye Diyetisyenler Derneği yayını.6, Derleyenler: Dr Fatma Akdağ, Prof Dr Perihan Arslan
3)Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim
4)Standart Yemek Tarifleri, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol
5)Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri,Prof Dr Ayşe Baysal, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol
6)Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, Türkiye Diyetisyenler Derneği yayını.
7)Gıda Hijyeni, Doç Dr Muhittin Tayfur
8)Besin Hijyeni, Güvenirliği ve HACCP, Doç Dr Murat Baş
9)Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/hijyen Eğitim Rehberi, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim, Prof Dr Fatma Sağlam, Yrd Doç Dr Muhittin Tayfur, Öğr.Gör. Murat Baş,Uzm Dyt Ayhan Dağ
10) İlköğretim Çocukları için Gıda Hijyeni El kitabı Dr Saniye Bilici, Araş gör. Fatih Uyar( Editörler: Beyhan Y., Sağlam F. Ve ark)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisine giriş
2.toplumda beslenme durumunun saptanması
3.antropometri
4.antropometri
5.besin tüketim anketleri
6.24 saatlik besin tüketim anketleri hastıklara özgü besin tüketim anketleri alımı
7.beslenme durumunun saptanması biyofizik ve biyokimyasal
8.vize
9.sağlık istatistikleri araştırma yöntemleri çalışma verilerini değerlendirme
10.beslenme politikaları
11.ülkemizde beslenme polikikaları besin güvenliği çeşitli yasalar
12.antropometri verileri vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut yüzdesi, değerlendirme
13.NCHC ve NHANESve WHO göre ( triceps, biceps, suprailiac, supscapula, suprailiac ) ölçümleri ve standartlarla karşılaştırmapratikleri uygulama
14.ödev ve uygulama tekrarı ampute hastalarda engelli kişilerde ölçüm teknikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü13030
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam101