Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY103 İktisat I 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem konularında öğrencilerin kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Yavuz YAYLA
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler içinde yaşadıkları dünyaya ekonomik bakış açısı ile bakabilecektir.
  2. Öğrenciler, temel ekonomik prensipleri kavrar ve ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilir.
  3. Öğrenciler ekonomik sistemin işleyişini anlar ve ekonomik sistem içinde yer alan aktörleri öğrenir.
  4. Öğrenciler ekonomik problemlere nasıl yaklaşacağını öğrenir.
  5. Öğrenciler, fiyat mekanizmasının ekonomik sistemin fonksiyonlarını yerine getirmesindeki önemini kavrar.
  6. Öğrenciler grafik çizebilir, grafik okuyabilir ve grafik analiz yapabilir.
  7. Öğrenciler tam rekabet piyasa modeli ile eksik rekabet piyasa modellerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-----
Önerilen Diğer Husular
----
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kemal YILDIRIM (Editör) (2009), İktisada Giriş, 2. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa
2. Ertek, Tümay (2008), Mikroekonomiye Giriş, 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
----
Dersin İçeriği
iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu ve dış ticaret.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tüketici Tercihleri, Fayda Analizi (Kardinal Fayda Teorisi)
2.Tüketici Tercihleri, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı(Ordinal Fayda Teorisi)
3.Talep ve Arz
4.Talep ve Arz
5.Pazar Talebi ve Elastikiyet
6.Pazar Talebi ve Elastikiyet
7.Ara Sınav
8.İşletme ve teknolojisi
9.İşletme ve teknolojisi
10.İşletme Masrafları
11.İşletme Masrafları
12.Tam rekabet Piyasasında Fiyat ve Üretim Seviyesi
13.Tam rekabet Piyasasında Fiyat ve Üretim Seviyesi
14.Eksik Rekabet Piyasalarında (Monopol, Oligopol, Monopollü Rekabet) Fiyat ve Üretim Seviyesi)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam125