Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY109 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, hukuki değer taşıyan kavram ve konuları belli bir sistem içerisinde ilişki kurarak genel bir hukuk bilgisi aşılamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama.
  2. Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama.
  3. Hakkın tanımını, nasıl kazanılıp ve kaybedildiğini öğrenme
  4. Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme
  5. Sözleşme şekilleri, temsil ilişkileri, sorumluluk konularını ve borç ilişkisini kavrama
  6. Devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri ile birbirleri arasındaki ilişkileri kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Medyadan ve internetten hukukla ilgili haberler ve sorunlar takip edilecek ve üzerinde yorum yapılarak derste paylaşılacak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tunçer, Polat; Temel Hukuk Bilgisi, Ankara, Adalet Yay., 2018.Gözler, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yay., 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel hukuk bilgileri, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukuk ve hukuk düzenleri, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması, türleri, yasaların yapılışı, teknikleri, kanunlaştırma hareketleri, haklar, hakların konusu, nitelikleri, kazanılması, korunması, kaybedilmesi şekilleri, mahkemeler ve yargı, hukuki ilişkiler, davalar ve türleri, adalet kavramı anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toplumsal Düzen ve Toplumsal Kuralları, Hukukun tanımı ve amacı Ders kitabı
2.Hukukun yaptırımları ve Temel İlkeleri Ders kitabı
3.Hukukun kaynakları: Yazılı kaynaklar,Yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar Ders kitabı
4.Özel Hukuk işlemleri: Hukuki işlemin unsurları Ders kitabı
5.Hukuki işlemlerin türleri, Hukuki işlemlerde sakatlıklar ve müeyyideler Ders kitabı
6.Kamu hukuku işlemleri. Yasama, yargı, yürütme işlemleri, idari işlemlerdeki sakatlıklar. Ders kitabı
7.Hakkın tanımı ve türleri: Kamu haklarının türleri, Özel hakların türleri Ders kitabı
8.ARA SINAV Ders kitabı
9.Hakkın kazanılması, kaybedilmesi , kullanılması ve korunması, Ders kitabı
10.Kişilik türleri: Gerçek ve tüzel kişiler Ders kitabı
11.Kişiliğe bağlı hak ve ehliyetler; Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, Ders kitabı
12.Aile hukuku ve hükümleri: Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Nafaka, Soy Bağı Ders kitabı
13.Evlat edinme, Velayet ve vesayet Ders kitabı
14.Borçlar hukuku: Borcun kaynakları, borcun ifası ve sona ermesi, sözleşme türleri Ders kitabı
15.FİNAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam53