Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY102 Yönetim Bilimleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencileri yönetim ve organizasyonun temel kavram ve teorileri ile tanıştırmak ve bu kavram ve teorileri kullanarak özel veya kamuya ait organizasyonların daha etkin nasıl işleyebileceklerini anlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci, Yönetim ve organizasyon temel kavramlarını tanımlayabilir.
  2. Öğrenciler, Yönetim teorilerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verebilir.
  3. İnsan kaynakları ve çatışma yönetimi ile ilgili temel yaklaşımlar hakkında bilgi verebilir.
  4. Yönetimde yeni yaklaşımları tanımlayıp açıklayabilir.
  5. Yönetimin temel fonksiyonlarını açıklayabilir.
  6. Yönetimle ilgili gelişmeleri takip edebilir;
  7. Yönetim kavramının hukuk ve insan davranışıyla ilgili olduğunun farkına varabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genç N., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Kitabevi
Tunçer, Polat; Yönetim ve Organizasyon, Bursa, Ekin Yay., 2017.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Liderlik ve yöneticilik Ayrımı ,Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi , Yönetim Fonksiyonları, Post – Modern Örgütler ve Yönetim Yaklaşımları, Motivasyon , Çatışma Yönetimi ,Toplantı ve Zaman Yönetimi gibi konular işlenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim ve Organizasyon Kavramları
2.Liderlik ve yöneticilik Ayrımı
3.Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
4.Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
5.Yönetim Fonksiyonları
6.Post – Modern Örgütler ve Yönetim Yaklaşımları
7.Post – Modern Örgütler ve Yönetim Yaklaşımları
8.Vize Sınavı
9.Motivasyon
10.Çatışma Yönetimi
11.Çağdaş Örgüt Yapıları
12.Çağdaş Örgüt Yapıları
13.Örgütlerde İnsani İlişkileri
14.Stress Yönetimi
15.Toplantı ve Zaman Yönetimi
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım125
Tartışma125
Bireysel Çalışma125
Performans125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma7321
Performans14342
Toplam150