Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY104 İktisat II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
  2. Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.
  3. Maliye ve para politikalarını açıklar.
  4. Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
  5. Ekonomik büyüme modellerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Görsel ve yazılı medyadan, ayrıca İnternet'ten İktisatla ilgili haberlerin takip edilmesi gerekir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Metin Berber ve Ersan Bocutoğlu, Genel İktisada Giriş, 5. Baskı, Ekin Yay., Bursa, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1- Ana Kavramlar (Makro ve Mikro iktisat; Toplam hasıla, Toplam gelir, Toplam harcamalar özdeşliği, Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve yatırım harcamaları, Tasarruf ve özdeşlik, Toplam hasıla, Toplam Gelir, Toplam harcamalar özdeşliği, Milli muhasebe kavramları)2- Milli Gelir hesaplama yöntemleri ( Üretim yöntemi, Gelir yöntemi, Harcamalar Yöntemi, GSMH ile ilgili bazı kavramlar: Milli servet, kişi başına düşen GSMH, Büyüme hızı, Net büyüme hızı)3- İstihdam ve İşsizlik4- Enflasyon5- Para6- Toplam Talep ve Milli Gelirin Denge Seviyesi7- Faiz Oranı ve Milli Gelirin Denge Seviyesi 8-Fiyatlar ve Milli Gelirin Denge Seviyesi9- Başlıca Makro İktisat Teorileri10- Uluslararası Ekonomik İlişkiler11- Uluslararası Finansal İlişkiler12- Ekonomik Büyüme13- Ekonomik Kalkınma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak
2.Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi
3.Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi
4.Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması
5.Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi
6.Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması
7.Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi
8.Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması
9.Ara Sınav
10.Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge
11.Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi
12.Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi
13.Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması
14.Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü5210
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam134