Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY110 Epidemiyoloji 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiler sunulması ve epidemiyolojik araştırmaların sağlık kurumlarının yönetim sürecinde nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER
Öğrenme Çıktıları
  1. Epidemiyolojide kullanılan temel kavramları anlamak
  2. Epidemiyolojik araştırma planlayabilmek
  3. Epidemiyolojide kullanılan kavram ve ölçülerin araştırma yöntemlerinin yönlendirme sürecine nasıl uygulanacağını anlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Epidemiyoloji, Prof.Dr.Sabahat TEZCAN, Hipokrat Kitabevi, 2017, ANKARA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste epidemiyolojinin tanımı, stratejisi, tıp ve halk sağlığındaki yeri Sağlık kurumları yönetimi için önemi, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, araştırma aşamaları, konu belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve rapor biçimine getirme, araştırmalarda evren kavramı, evrenden örnek seçme ve örnekleme yöntemleri, epidemiyolojide veri ve kaynakları, araştırmaların sınıflandırılması ve araştırmanın doğruluğunu etkileyen özellikler, epidemiyolojide “neden” kavramı, tanımlayıcı araştırmalar, vaka-kontrol araştırmaları, kesitsel araştırmalar, kohort araştırmaları, deneysel (müdahale) araştırmaları, metadolojik araştırmalar, bilim etiği ve bilimsel çalışmalarda uyulacak ahlaki kurallar konuları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Epidemiyolojinin Tanımı-StratejileriEpidemiyolojik Araştırmaların Sınıflandırılması
2.Epidemiyolojinin Tarihsel GelişimiEpidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları
3.Tanımlayıcı Epidemiyolojik AraştırmalarEpidemiyolojide "Neden" Kavramı
4.Kesitsel AraştırmalarVaka-Kontrol Araştırmaları
5.Kohort Araştırmaları
6.Deneysel (Müdahale) Araştırmaları
7.Metodolojik Araştırmalar
8.Vize Sınavı
9.Bulaşıcı Hastalıkların EpidemiyolojisiSalgınların Epidemiyolojik İncelemesi
10.Epidemiyolojide Veri Kaynakları
11.Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Ölçütler
12.Epidemiyolojik Araştırma Planlanması
13.Anket Yöntemi
14.Örnekleme
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Derse Katılım280
Bireysel Çalışma140
Okuma140
Performans00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam76