Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, örgütler için önemli kaynaklardan biri olan insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık kurumlarında İKY işlev ve faaliyetleri bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
  2. işletme performansında insan faktörünün yerini değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can, H. , Kavuncubaşı, Ş. , Yıldırım, S. , (2009), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Siyasal
Kitabevi, Ankara.
• Bingöl, D. , (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Arıkan Yayınevi, İstanbul.
• Tortop, N. , Aykaç, B. , Yayman, H. , Özer, M.A. ,(2010), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 3.Baskı,
Nobel Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında sağlık kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi ve işlevleri, örgütlenmesi, iş analizi, iş etüdü ve tasarımı, personel planlaması, personel sağlama ve seçme, örgütsel sosyalizasyon, kariyer yönetimi, personel başarı değerlendirmesi, hizmet içi eğitim, iş değerlemesi, ücret yönetimi, personel sağlığı ve emniyeti, şikayet ve disiplin konuları incelenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.-İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,- İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri ve Örgütlenmesi- İnsan Kaynakları Yönetimi Çevresi ve Güncel Sorunlar
2.- İş analizi ve iş dizaynı,- İş tanımları,- İş gerekleri,- İş analizi,- İş etüdü,- İş tasarımı
3.İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci
4.-Personel Sağlama Ve Seçme,-Personel Hareketlililği
5.Örgütsel Sosyalizasyon Kariyer KavramıKariyer Planlaması ve Kariyer Geliştirme
6.Personel Başarı DeğerlendirmesiHizmet içi Eğitim
7.İş Değerlemesi
8.Ara Sınav
9.Ücretleme
10.Ücret sistemleri ve Sosyal Yardımlar
11.Güdüleme
12.Önderlikİletişim
13.Sendikalar ve Toplu Sözleşme
14.Personel Sağlığı ve İş Güvenliği
15.Şikayet ve Disiplin
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım125
Tartışma125
Bireysel Çalışma125
Performans125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma7321
Performans14342
Toplam150