Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY207 Kamu Maliyesi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders Kamu Maliyesinin temel kavramlarını, devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini, mali olayların analizini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Metin SAĞLAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Kamu maliyesi ile ile ilgili temel kavramları öğretir.
  2. Kamu kesimi ve devletin ekonomideki faaliyetlerini öğrenir.
  3. Kamu gelirleri, vergiler ve türlerini öğrenir.
  4. Kamu harcamaları ve türlerini öğrenir.
  5. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelliklerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gülay AKGÜL YILMAZ, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Maliye biliminin tanımı, amacı konusu ve bölümleri, kamu hizmetleri, kamu gelirleri, vergiler, vergi dışı gelirler ve özel fonlar, kamu giderleri, devlet bütçesi ve Türkiye bütçe sistemi, maliye politikaları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi,
2.Maliye biliminin amaçları, Kamu kesimi ekonomik faaliyetleri, kamu kesiminde üretilen mallar ve hizmetler (savunma, adalet eğitim sağlık)
3.Dışsallıklar, Dışsal ekonomiler
4.Kamu kesimi üretim birimleri,
5.Kamusal karar alma süreci, kamu kesiminin büyüklüğü
6.Devlet faaliyetleri hakkındaki yaklaşımlar (ekoller)
7.Kamu harcamaları, türleri, ekonomik etkileri
8.Kamusal finansman (kamu gelirleri),
9.ARA SINAV
10.Vergiye ilişkin kavramlar, verginin unsurları, vergilendirme süreci,
11.Vergi yükü, vergiye karşı tepkiler, verginin yansıması
12.Vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması
13.Gelir vergileri, Servet ve tüketim vergileri.
14.Bütçe, maliye politikası, devlet borçlanması, vergi hukuku temel kavramlar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma7214
Soru-Yanıt5210
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9218
Toplam100