Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY209 İdare Hukuku 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencinin idare hukukunun hukuk sistemi içerindeki yeri, idare hukukunun kapsamı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. İdare hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklayabilir.
  2. İdare hukukunun kaynaklarını sayabilir ve tanımlayabilir.
  3. İdare hukukunun genel felsefesine hâkim olabilir.
  4. Türkiye’nin idari yapısını ve idarenin görevlerini açıklayabilir.
  5. İdari teşkilat ile ilgili anayasal ilkeler arasında bağlantı kurabilir.
  6. İdari işlem kavramını tanımlayabilir; bunun unsurlarını, özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklayabilir.
  7. İdari sözleşme kavramını tanımlayabilir; türlerini ve akdedilmesini açıklayabilir,
  8. Kamu hizmeti ve kamu düzeni kavramlarını açıklayabilir,
  9. Kamu görevleri ve malları konusuyla ilgili hukuki düzenlemeleri açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Hukukun Temel Kavramları dersinin alınmış olması gerekir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çağlayan, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yay., 2017.
Günday, Metin; İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yay., 2017.
Gözler, Kemal, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yay., 2017.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare teşkilat ve türleri, Türk idare teşkilatının incelenmesi, tüzel kişilik kavramı, tüzel kişi olarak devlet, unsurları, nitelikleri yönetim türleri. İdari tasarruflar, hukuki nitelikleri, idari denetim, türleri, idari yargı alanı, idari çekişmeler, nitelik ve özellikleri, kamu malları, kamu emlakı, vesayet makamları, görevleri, sorumlulukları, idari yargı usulü. Sağlık kurumları mevzuatı anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İdare hukukunun genel kavramları: İdare kavramı, İdare hukukunun tanımı, doğuşu ve özellikleri
2.İdare hukukunun kaynakları
3.İdare hukukunu etkileyen anayasal ilkeler
4.Kamu tüzel kişiliği
5.Türk İdare Teşkilatının Genel Görünümü: Merkezden yönetim; Merkez teşkilatı, Merkezin taşra teşkilatı
6.Yerinden Yönetim: İl özel idaresi, belediye idaresi
7.Yerinden yönetim: Büyük Şehir Belediyesi
8.ARA SINAV
9.Köy idaresi
10.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıDüzenleyici ve denetleyici kurumlar
11.İdarenin Görevleri: Kamu görevlisi kavramı
12.Memurların yükümlülükleri, yasaklar ve haklar
13.Disiplin, Ceza ve Hukuki Sorumluluklar
14.Memurluğun sona ermesi ve emeklilik.
15.FİNAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam50