Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY210 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; sağlık kurumlarında sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve karar verme metotları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kamil ALAKUŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler sayısal karar verme yöntemlerini bilir ve uygular.
  2. Öğrenciler tahmin yöntemlerini doğru seçer ve kullanır.
  3. Öğrenciler belirlilik ve belirsizlik altında karar alabilmeyi öğrenirler.
  4. Öğrenciler verimliliği öğrenir ve uygularlar.
  5. Öğrenciler proje yönetimini ve kaliteyi kontrol ederler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Austin J.C., (1995) Quantitative Analysis for Health Services Administration AUPHA/HAD Pres. Ann Arbor, Michigan.
2. Düzakın. E., ( 2005) İşletme Yöneticileri için Excel ile Sayısal Karar Verme Teknikleri Kare Yayınları İstanbul.
3. Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2013).Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler: Teknikler ve Uygulamalar Başkent Üniversitesi.
4. Özcan, Y., (2005) Quantitative Methods in Health Care Management. Techniques and Applications. Jossey-Bass Inc. USA.
5. ÖZTÜRK, A., (2013) Yöneylem Araştırmasına Giriş. Ekin Kitabevi, Bursa.
6. Stevenson, W.L., (2005) Production/Operations Management. ISBN (0-256 19723-7) Irvin Inc. USA.
7. Warner, D.M., Holloway, Grazier, K.L., (1984) Decison Making and Control for Health Administration. The MAnagement of Quantitative Analysis. Second Edition. Health Administration Pres.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Karar verme ve matematiksel modeller, doğrusal programlama modelleri ve çözümleri, simplex yöntemi, duality ve duyarlılık analizleri, ulaştırma ve atama modelleri, tamsayılı programlama, şebeke analizi, oyun teorisi. sağlık kurumları yönetiminde bu tekniklere duyulan ihtiyaç, bu tekniklerin sağlık kurumları yönetiminde uygulama alanları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sayısal karar verme yöntemleri
2.Tahmin yöntemleri: Kalitatif Bakımdan
3.Tahmin yöntemleri: Kantitatif Bakımdan
4.Sağlık Kurumlarında Yönetsel Karar verme: Nitel yöntemler
5.Sağlık Kurumlarında Yönetsel Karar verme: Nicel yöntemler
6.Karar verme uygulama örnekleri
7.Karar verme uygulama örnekleri
8.Verimlilik Yöntemleri
9.Ara Sınav
10.Verimlilik Yöntemleri uygulamaları
11.Kaynak tesisi kararları
12.Kaynak tesisi kararları uygulamaları
13.Proje yönetimi ve uygulama örnekleri
14.Kalite kontrolü ve uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım13232
Proje Hazırlama2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Ev Ödevi4520
Toplam100