Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY305 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi, tanımı ve tarihçesi, ilkeleri, çalışma sistemi; sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi; kalite güvencesi, kalite kontrolü, ve sağlık hizmetlerine uyarlanmasına ilişkin temel teorik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci kaliteyi tanımlayarak, tarihsel gelişimini yorumlar.
  2. Sağlık kurumlarında kalite uygulamalarını karşılaştırır.
  3. Sağlık kurumlarındaki birimlerin ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarını sıralar.
  4. Sağlık kurumlarında kalite uygulamalarının yerleşmesi için yapılacak uygulamaları açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Doç.Dr.Sıdıka Kaya, Pelikan Yayınları, 2005.
Toplam Kalite Yönetimi, Yrd.Doç.Dr. Said Kıngır, Nobel Yayınevi, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kalite nedir? kalitenin tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetiminin planlanması: strateji, misyon, vizyon ve değerler, mükemmellik, kıyaslama, ekip çalışması, kaliteye ilişkin performansların ölçümü, sıfır hataya ulaşmaya yönelme, yetki sorumluluk denkliği, eğitim faaliyetlerine önem verilmesi, müşteri merkezlilik, iletişim sağlanması, sürekli iyileştirme, üst kademe yönetiminin liderliği ve katılımı, girdi sağlayan müşteri işletmelerle ilişkiler, organizasyon yapısında katılımcılık, süreç odaklılık, toplam kalite yönetiminde kontrol: kalite güvence sistemi, kalite sistem dokümantasyonu anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı
2.Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirmenin Tarihçesia)Uzak Geçmişb) Yakın Geçmişc)Modern Kalite Yönetimi
3.Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme
4.Sürekli Kalite İyileştirmenin Özellikleria)Müşteri Odaklılıkb)Sürekli İyileştirme
5.Sürekli Kalite İyileştirmenin Özellikleric)Ölçüm ve İstatistiksel Yaklaşımd)Tam Katılım
6.Sürekli Kalite İyileştirmenin Özelliklerie) Liderlik
7.Kalite İyileştirme Proje Modelleri
8.Vize Sınavı
9.Kalite İyileştirme Proje Modelleri
10.Stratejik Kalite Yönetimi
11.Sürekli Kalite İyileştirmenin Başarısı Etkileyen Faktörler
12.Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Kalitesinin Ölçümü
13.Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri
14.Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav125
Derse Katılım125
Tartışma125
Bireysel Çalışma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma7321
Performans14342
Toplam150