Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY309 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders pazarlama ve sağlık hizmetlerinde pazarlama hakkında temel bilgileri vermeyi ve alanla ilgili düşündürmeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama anlayışı, sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, pazarlama araştırması, sağlık hizmetlerinde pazarlama karması, sosyal pazarlama hakkına bilgi edinme.
  2. Sağlık işletmelerinde pazarlama ile ilgili edindiği bilgileri ilgili yerlerde uygulamaya geçirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karafakioğlu, M. (1998), Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
Tengilimoğlu, Dilaver (2012), Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Okumalar ve tartışmalar ve aynı zamanda karşılaştırmalı konular, alternatif yaklaşımlar ve önemli bakış açılarıyla birlikte pazarlama düşüncesinin ve teorisinin tarihsel gelişimini inceler. Ayrıca ders öğrencilere uluslararası, çok uluslu ve global perspektiflerden bakarak bir pazarlama planlaması ve stratejisi anlayışı kazandırır. Hizmetin tanımı, ulaşılabilirlik ve elde edilebilirlik, hizmetlerde kullanım süreci ve faktörler, fiyat belirleme, arz ve talep belirleme, ürün tanıtımı ve kalitenin artırılması, sağlık kurumunun topluma tanıtılması, pazarlama süreçleri ve yöntemleri, sağlık kurumlarında yeni pazarlama yaklaşımları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Pazarlamada Temel Kavramlar
2. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
3.Pazarlama Planlaması
4.Hizmetlerin Özellikleri
5.Tüketici Davranışları
6.Araştırma ve Bilgi Sistemi
7.Pazarlama Karması
8.Ürün ve Ürün Geliştirme Stratejileri
9.Vize
10.Dağıtım ve Dağıtım Kanalları
11.Fiyatlandırma
12.Tutundurma Politikaları-I
13.Tutundurma Politikaları-II
14.Kurum İmajı Kaynak
15.Sosyal Pazarlama Kaynak
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Toplam129