Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY302 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşim, birey olarak girişimci, işletme kurma süreci, kurumsal girişimci, yenilik ve sağlık kurumlarında yenilikçilik konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimciliği anlayabilmek
  2. Girişim finansmanı hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Girişimcilik ile yenilikçiliği bütünleştirebilmek
  4. Sağlık sektöründe girişimciliğin yerini kavrayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MÜFTÜOĞLU, T., ve DURUKAN, T., (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, Ankara.
ARIKAN S., (2004) Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara.
DRUCKER, P., (2017), İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve İlkeler, (Çev.İlker Gülfidan), Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul.
MARANGOZ, M. (2013), Girişimcilik, 2. Baskı. Beta Basım, İstanbul.
KARAKAŞ, A.F., YILDIRIM, Y.T., YELKİKALAN, N. (Ed.), ALTUN, M., KELEŞ TAYŞİR, N., PAZARCIK, Y., ENGİNKAYA, E., YILMAZ, B.B., ERKAN, G., YELKENCİ, B., AYDIN, E. (2013). Girişimcilik. 1. Baskı, Beta Basım. İstanbul.
AKSAY, K., ORHAN, F., (2013), “Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23.
ÇELİK, A., AKGEMCİ, T., (2007), Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
ÖKEM, Z.G., (2011), Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, TÜSİAD Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/2011/02/511, İstanbul.
SARGUTAN, A.E., (2005), "Sağlık Teknolojisi Yönetimi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1:115.
PRICE, C.P., JOHN, A.ST., (2013), "Innovation in Healthcare.The Challenge for Laboratory Medicine", Clinica Chimica Acta 427:71.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış girişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, Türkiye’de girişimciliğin genel profili ve değerlendirmesi, Türkiye sağlık sektörünün girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimcilik ve Girişimciliğin Özellikleri
2.Girişimcilikte Yenilik
3.İç Girişimcilik
4.Girişim Finansmanı
5.İş Planı
6.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
7.Vize Sınavına Hazırlık
8.Vize Sınavı
9.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme
10.Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi
11.Uluslararası Girişimcilik
12.Sağlık Sektöründe İş Ahlakı , Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik
13.Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
14.Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
15.Final Sınavına Hazırlık
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma13339
Soru-Yanıt13113
Beyin Fırtınası13226
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Okuma13113
Toplam175