Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY304 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II 927001 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Finansal yönetim ile ilgili kavramları, sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişmesine etki eden faktörleri ve sağlık kurumlarının varlık ve kaynaklarındaki unsurların yönetimi ile ile ilgili temel bilgileri öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık kurumlarında bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve denetimi ile taşınır malların kaydı hakkında bilgi sahibi olma.
  2. Hastane işletmelerinde finansal organizasyonların tanımı, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, sağlık kurumlarında finansal planlama, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları, finansal raporlar hakkında bilgi sahibi olma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Çetin Akar, Nermin Özgülbaş, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Prof. Dr. Kamil Büyükmirza, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Maliyet Analizi, İsmail Ağırbaş, Siyasal Kitabevi, Ankara , 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, temel finansal kavramlar, finansal matematik, sağlık ve finansal çevre, finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal organizasyonların tanımı, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, sağlık kurumlarında finansal planlama, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları, finansal raporlar anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık Kurumlarında Bütçe Türleri 1
2.Sağlık Kurumlarında Bütçe Türleri 2
3.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 1
4.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 2
5.Bütçe Hazırlama Süreci
6.Bütçelerin Uygulanması 1
7.Bütçelerin Uygulanması 2
8.Döner Sermaye Bütçesi 1
9.Döner Sermaye Bütçesi 2
10.Ara Sınav
11.İşletme Bütçesi
12.Taşınır Mal Muhasebesi 1
13.Taşınır Mal Muhasebesi 2
14.Taşınır Mal Muhasebesi 3
15.Taşınır Mal Muhasebesi 4
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam171