Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY308 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık kurumlarında stratejik yönetim hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Stratejik Yönetim kavramını anlar.
  2. Stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlari bilir.
  3. Stratejik Yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Stratejik yönetimin unsurlarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EREN, Erol, (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayıncılık
DİNÇER Ömer, (1989), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 5.Baskı, Beta Yayıncılık
ÜLGEN, Hayri, MİRZE, Kadri (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. Baskı, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme konuları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim ve Stratejik Yönetim
2.Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar, Stratejik Yönetimin Evreleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci, Stratejik Analiz Evresi
3.Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları, Stratejik Yönetim Evreleri, Stratejik Yönetim Yaklaşımları
4.Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi
5.Sağlık Kurumlarında İşletme Analizi
6.Sağlık Kurumlarında Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
7.Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönlendirme
8.Ara Sınav
9.Sağlık Kurumlarında Temel Stratejiler ve Alt Grupları
10.Sağlık Kurumlarında Üst Yönetim Stratejileri, Kurumsal Stratejiler
11.Sağlık Kurumlarında Rekabet Stratejileri
12.Sağlık Kurumlarında İşlevsel Stratejiler: Bölümsel Stratejiler
13.Sağlık Kurumlarında Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
14.Sağlık Kurumlarında Stratejilerin Uygulanması
15.Sağlık Kurumlarında Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma13339
Soru-Yanıt13339
Örnek Vaka İncelemesi000
Beyin Fırtınası13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma13113
Toplam182