Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY117 Genel Muhasebe I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde dönem boyunca meydana gelen finansal değişimlerin nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ileilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarının tanıtılması ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemiçerçevesinde göstermek amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN- Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US
Öğrenme Çıktıları
  1. Muhasebenin temel kavramlarını ve ilkelerini bilir.
  2. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarını yapabilir.
  3. Günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabilir.
  4. Finansal Tabloları hazırlayabilir ve raporlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Yüksel KOÇ YALKIN, 18. Baskı, Nobel Akademik YayıncılıkGenel Muhasebe. Orhan SEVİLENGÜL. Turhan Kitabevi. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste muhasebenin tanımı, tarihçesi anlatılmaktadır. Ayrıca, muhasebe kayıt araçlarında bilanço, gelir tabloları, hesap kayıtları, yevmiye defter ve büyük defter kayıtları ile ilgili konular yer almaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebenin Özellikleri, Amacı ve Gelişimi
2.Muhasebe İlkeleri ve Kavramları
3.Ticari işlemler ve Muhasebe Temel Denklemi
4.BilançoTicari İşlemlerin Bilançolar Yardımıyla İzlenmesi
5.Gelir TablosuGelir Tablosunda Gösterilen Ticari İşlemler
6.Muhasebede Hesap
7.Vize Sınavı
8.Muhasebede Kayıt Araçları
9.Ticari İşlemlerin Hesaplarda İzlenmesi
10.Ticari Mallar Hesabı
11.Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.Kasa ve Bankalar
13.Menkul Kıymetler
14.Alacaklar
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma14342
Okuma14114
Ev Ödevi717
Toplam150