Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY116 Genel Muhasebe II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerin bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve finansal tabloların hazırlanma yöntemlerinin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US
Öğrenme Çıktıları
  1. İşletmelerin bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve finansal tabloların hazırlanma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
  2. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının nasıl çalıştığı ve kaydedildiği hakkında bilgi sahibi olma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pozitif Muhasebe (Genel Muhasebe - Mali Tablolar Analizi - Maliyet Muhasebesi - TMS - Ticari Aritmetik), Osman Uslu, Ali Rıza Kılıçarslan, Nobel Akademik Yayıncılık.Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Yüksel KOÇ YALKIN, 18. Baskı, Nobel Akademik YayıncılıkGenel Muhasebe. Orhan SEVİLENGÜL. Turhan Kitabevi. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında bilanço ve gelir tablosu hesaplarının nasıl çalıştığı ve kaydedildiği anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticari Alacaklar Hesap Grubu(12)
2.Diğer Alacaklar Hesap Grubu (13)
3.Stoklar Hesap Grubu (15)
4.Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar (18)
5.Diğer Dönen Varlıklar (19)
6.Duran Varlık Hesapları (II) ve Alacaklar Hesap Grubu (22,23)
7.Mali Duran Varlıklar (24), Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu (25)
8.Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26), Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (27), Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (28), Diğer Duran Varlıklar Hesap Grubu (29)
9.Kaynak Hesapları (III,IV,V), Yabancı Kaynaklar (III,IV), Mali Borçlar (30,40)
10.Ara sınav
11.Ticari Borçlar (32, 42) ve Diğer Borçlar (33, 43)
12.Alınan Avanslar (34,44), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler (36)
13.Borç ve Gider Karşılıkları (37,47), Pasif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar (38,48), Diğer Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (39,49)
14.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (IV) ve Özkaynaklar (V)
15.Gelir ve Gider Hesapları (VI)
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik3412
Problem Çözümü10440
Soru-Yanıt14342
Toplam125