Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY223 Biyoistatistik 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı, istatistik ve araştırma ile ilgili temel bilgilerin öğrenimi sağlanarak karşılaşacağı problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğinin kavratılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kamil ALAKUŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistikte kullanılan temel kavramları bilir.
  2. grafik ve tablolarla betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulmasını yapar.
  3. Betimsel istatistikleri hesaplar ve yararlanıcıya sunar.
  4. Değişkenlik ölçülerini hesaplar ve yorumlar.
  5. Olasılıkla ilgili temel kavramları bilir ve hesaplar.
  6. Tesadüfi değişkeni öğrenir ve gruplar.
  7. Önemli olasılık dağılımlarını kavrar.
  8. Mesleğine yönelik istatistiksel uygulamaları profesyönel biçimde yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ünver, Ö. (1981). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Ertem Büro.
2. Spiegel, M.R. (1995). Statistics. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
3. Hugill, M. (1990). Advanced Statistics, London: Collins Educational.
4. Lapin, L.L.(1990). Statistics for Modern Business Decisions. 5th Ed., New York: HJB.
5. Chase, W. and Bown, F. (1996). General Statistics. 2nd Ed. New York: Wiley.
6. Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. 6th Ed. Boston: PWS-Kent.
7. Clarke, G. M. and Cooke, D. (1992). A Basic Course in Statistics. 3rd Ed. London: Edward Arnold.
8. Bülbül, S. E. (2001). Çözümsel İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınevi.
9. Köksal, B. A. (1985). İstatistik Analiz Metodları. 3. Baskı. İstanbul: Çağlayan Basımevi.
10. Avralıoğlu, Z. (1974). İstatistik. 2. Baskı. Ankara: AİTA yayını.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistikte kullanılan temel kavramlar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Olasılık ve Temel kavramlar; Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri; Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri; Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistikte kullanılan temel kavramlar
2. Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar,
3. Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar
4.Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması
5.Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması
6.Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması
7.Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması
8.Olasılık ve Temel kavramlar
9.Ara Sınav
10.Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri
11.Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri
12.Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları
13.Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları
14.Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım13226
Laboratuvar224
Bireysel Çalışma616
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Performans13113
Ev Ödevi6212
Toplam101