Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY226 Sağlık Hukuku 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık hukuku alanındaki temel kavramları ve yasal düzenlemelerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık hukuku temel kavramlarını öğrenip ifade edebilir.
  2. Hasta ve hekim haklarını sayabilir.
  3. Hekimin hukuki sorumluluklarını anlatabilir.
  4. Ceza ve Borçlar hukukunun sağlık hukukuyla ilgili kısımlarını ifade edebilir.
  5. Hasta ve hekim sorumluluklarını sayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Sağlık Hukuku ile ilgili dergileri, haberleri ve İnternet üzerinden yayınlanan haber ve yorumların izlenmesi gerekir. Bu bağlamda edinilen bilgilerin derste tartışılması ve yorumlanması için öğrencinin aktif olarak derse katılması gerekir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tunçer, Polat, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2018.
Diğer sağlık hukuku kitapları, dergileri, haberleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1- Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları 2-Sağlık hukuku temel kavramları, 3- Bazı tıbbi kavramlar, 4- Sağlık hukukunun ulusal kaynakları 5- Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları, 6- Tıbbi müdahale ve türleri, 7- Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler 8- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 9- Tıbbi etik ve hukuk, 10- Hastanın hak ve yükümlülükleri 11- Hekimin hak ve yükümlülükleri 12- Hekimin cezai sorumluluğu 13-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları 14-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları
2.Sağlık hukuku temel kavramları,
3.Bazı tıbbi kavramlar,
4.Sağlık hukukunun ulusal kaynakları
5.Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları,
6.Tıbbi müdahale ve türleri,
7.Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler
8.Ara Sınav
9.Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları
10.Tıbbi etik ve hukuk,
11.Hastanın hak ve yükümlülükleri
12.Hekimin hak ve yükümlülükleri
13.Hekimin cezai sorumluluğu
14.-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam125