Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE102 Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı özel eğitim öğretmen adaylarına öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanındaki temel kavramlarını kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Meltem Erdemli
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli olan bireylerin özelliklerini söyler.
  3. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli çocuğa sahip ailelere yönelik tutumları açıklar.
  4. Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli bireyler ile ilgili temel yasal hakları ve sunulan hizmetleri söyler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Macid Ayhan Melekoğlu Uğur Sak (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek. Ankara: Pegem Akademi.
2. Hakan Sarı (2016). Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlarÖğrenme güçlüğü olan bireyler
2.SınıflandırmaYaygınlık ve nedenleri
3.Akademik ve akademik olamayan özellikler
4.Eğitsel tarama/tanılama
5.Ekip ve işbirliğiDestekler ve yasal haklar
6.Eğitim-öğretim ortamlarıÖğretimsel Uyarlamalar
7.Bilimsel dayanaklı uygulamalar ve Öğretmen ve ailelere öneriler
8.Ara Sınav
9.Yetenek, Üstün Yetenek genel tanımları. Üstün yetenekli bireylerin genel özellikleri. Duygusal zeka ve mantıksal zeka bileşenleri
10.Üstün Yetenekliler ve Farklılaştırılmış öğretim ve Eğitimlerinde Müfredat Nitelikleri ve Değerlendirmesi
11.Modeller, Yaklaşımlar ve StratejilerBireye ve bireysel uygulamaya yönelik modeller
12.Bloom Taksonomisi’ne Göre Kazanımların Farklılaştırılması
13.Bütünleştirilmiş Müfredat ModeliParalel Müfredat ModeliÇoklu Menü Modeli ve Türkiyede kullanılabilirliliği
14.Alt sosyo ekonomik duzey çocuklar, gizli kalmış yetenekler, ulaşılabilirlik ve Türkiyedeki uygulamalar
15.BAHP ve BEP hazırlamaya yönelik çalışmalar
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım10110
Tartışma10110
Alan Çalışması11010
Okuma11010
Performans10330
Toplam100