Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlıklı yaşam ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. M. Handan Güneş
Öğrenme Çıktıları
 1. İlk yardımı, ilk yardımın konusunu, amacı ve genel kurallarını açıklar ve ilkyardım dolabını hazırlar ve kullanır.
 2. Aile planlamasını, önemini ve yöntemlerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir
 3. Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıkları ayırt eder
 4. Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda yapılacak ilk yardımı uygular.
 5. Bağışıklılık sistemi ve aşıları açıklar
 6. Sağlığın tanımını, sağlıklı beslenme ve önemini, besin öğelerini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir,
 7. Sağlıklı yaşamın ne olduğunu, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğini ve egzersiz yapmanın önemini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir
 8. Burkulmalarda, çıkıklarda, kırıklarda, yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında yapılacak ilk yardımı uygular.
 9. Trafik kazalarında yapılacak ilk yardımı, hasta ve yaralıların taşınma yöntemlerini uygular.
 10. Bebeklerde beslenme ve anne sütünün önemini, çocuklarda ve ergenlerde beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendir
 11. Sağlığa zararlı alışkanlıkları ve önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Takip edilecek ana kaynak:
1)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık e Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara.
Önerilen diğer kaynaklar
1)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara.
3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul.
4)Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, (2000). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Damla Matbaası. Ankara.
5)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara.
6)Pernol, M. L. (1994). Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi. (Appleton and Lange). Barış Kitabevi, Sistem Yayıncılık. İstanbul.
7)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul.
8)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
9)Lissauer,T. And Clayden G. (1997). Illustrated Textbook o Pediatrics. Times Miror International Publishers Limited. Spain.
10)Whaley, L. P. And Wong, D. L. (1987). Ursing Care of Infants and Children. The CV. Mosby Company, St. Louis.
11)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara.
12)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara.
13)Dirican, R. Ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri. Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi. Besin öğeleri. Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar. Bağışıklık sistemi ve aşılar. Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi, sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler. İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması, solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım. Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım. Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım. Trafik kazalarında ilk yardım, hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, aile planlaması, önemi ve yöntemleri;
2.Sağlığın tanımı, sağlıklı beslenme ve önemi,
3.Besin öğeleri
4.Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
5.Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
6.Sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
7.Bağışıklılık sistemi ve aşılar;
8.Sık rastlanılan bazı sistemik hastalıklar
9.Ara sınav
10.Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam için neler yapılmalı ve egzersiz yapmanın önemi,sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi için yapılması gerekenler,
11.İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması,solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım,
12.Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım,
13.Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım
14.Trafik kazalarında ilk yardımı,hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam100