Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
(0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerileri değerlendirmek üzere ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama ve uygulama; elde edilen performans düzeyine dayalı olarak amaçlar oluşturma ve öğretim süreci oluşturma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.Meltem ERDEMLİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, (0-4 yaş arası) zihinsel engelli öğrencilerin zihinsel ve psikomotor becerilerini değerlendirerek performans düzeyine dayalı öğretim yapar.
  2. Erken eğitim ve aile eğitimi ile ilgili kavramları açıklar.
  3. Erken çocuklukta gelişimin önemli köşe taşlarını ifade eder.
  4. Gelişimi riske sokan doğum öncesi, doğum anı ve sonrası faktörleri ifade eder.
  5. Erken çocukluk döneminde değerlendirme sürecini açıklar.
  6. Farklı erken eğitim ortamlarını açıklar.
  7. Erken eğitimde aile eğitimi kavramı ve önemini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Denver Gelişim Skalası
- Günce, G. Zihinsel Gelişim Kuramı, Ankara
- Küçük Adımlar Erken Çocukluk Programı, Komisyon
- Varol, N Erken Çocukluk Döneminde Görme Bozukluğu olan Çocuklar, 1996, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Erken çocukluk dönemi eğitiminin önemi, erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili yaklaşımlar, özel eğitimde erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi, 0-4 yaş arası zihinsel ve psikomotor gelişim özellikleri, zihinsel ve psikomotor gelişimin değerlendirilme yöntemleri ve zihinsel engelli 0-4 yaş arası çocuklarda zihinsel ve psikomotor becerilerin öğretim yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili felsefi, ödünleyici, psiko analitik, davranışsal ve gelişimsel yaklaşımlar
2.Frobel, Robert Owen, Margaret Mc, Millan ve Montessori ana okulları
3.Erken çocukluk dönemi eğitiminin tarihçesi
4.573 Sayılı KHK ve Erken Çocukluk Eğitimi
5.0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
6.Denver Gelişim Sklası ve uygulanması
7.Ara Sınav
8.0-4 yaş arası zihinsel gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracıyla performans belirleme
9.Performans düzeyine göre uzun dönemli, kısa dönemli ve öğretimsel amaçları oluşturma
10.Zihinsel gelişim öğretim süreci
11.0-4 Yaş arası Psikomotor gelişim
12.0-4 yaş arası Psikomotor gelişim ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirme
13.0-4 yaş arası Psikomotor gelişim aracıyla performans belirleme
14.Psikomotor gelişim öğretim süreci
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Rehberli Problem Çözümü1020
Tartışma1020
Toplam720
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Tartışma5210
Soru-Yanıt5210
Toplam100