Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler, - Davranışların yeterli olan ve olmayan açıklamalarını betimler ve örnek verir. - Bilimin ve uygulamalı davranış analizinin özelliklerini açıklar. - Deneysel davranış analizini uygulamalı davranış analizinden ayırır. - Hedef davranışı tanımlar. - Hedef davranışın nedenlerini açıklar. - Hedef davranışları belirleme ve kayıt etmede kullanılan ölçme tekniklerini açıklar. - Hedef davranışı kayıt eder ve grafik üzerinde gösterir. - Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik hesaplamaları yapar. - Davranış ilkelerine (pekiştirme ve ceza) örnek verir. - Pekiştirme ve ceza işlem süreçlerini açıklar. - Tek denekli deneysel desenlerden AB deseninin özellikleri ve uygulama basamaklarını açıklar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarına örnekler verir.
  2. Bilimin özellikleri ile uygulamalı davranış analizinin arasındaki ilişkiyi betimler.
  3. Hedef davranışı tanımlar, kayıt eder ve verileri grafiğe işler.
  4. Davranış ilkelerini (pekiştirme ve ceza) birbirinden ayırdeder.
  5. Hedef davranışa uygun pekiştirme ve ceza işlem süreçlerini belirler ve uygulama planı hazırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özyürek, M. (1996). Sınıfta Davranış Yönetimi. Uygulamalı Davranış Analizi 1. Ankara: Karatepe Yayınları
Özyürek, M. (1998). Sınıfta Davranış Yönetimi. Uygulamalı Davranış Analizi 2. Ankara: Karatepe Yayınları
Özyürek, M. (2007). Olumlu Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık
Vuran, S. (Ed.). (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: Eğiten Kitap.
Tekin-İftar, E.. (Ed.). (2014). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: Vize Yayıncılık.
Erbaş, D. ve Yücesoy Özkan. Ş. (Ed.). (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: Pegem Akademi
Alberto, P. A. ve Troutman, A. C. (2013). Applied behaviour analysis for teachers (9th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Cooper, J. O., Heron, T. E., ve Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, öğretmen rolüne uygun düşen ve düşmeyen davranış açıklamaları, bilimin özellikleri, uygulama davranış analizinin özellikleri, hedef davranışları tanımlama, belirleme ve ölçme, grafik oluşturma, uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik, davranış ilkeleri, pekiştirme ve ceza işlem süreçleri ve tek denekli desenlerden AB deseni konularını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar
2.Davranışın yeterli açıklamaları
3.Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri; Bilimin özellikleri; Uygulamalı davranış analizi ve deneysel davranış analizi
4.Hedef davranışları belirleme ve tanımlama
5.Hedef davranışları ölçme ve kayıt etme
6.Hedef davranışları ölçme ve kayıt etme
7.Yüzde ve oran hesaplamaları, grafik oluşturma
8.Vize
9.Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik
10.Davranış İlkeleri pekiştirme (olumlu ve olumsuz) ve ceza (I. tür ve II. tür )
11.İzlerlik, uyaran kontrolü, pekiştirme türleri
12.Problem davranışların yönetiminde ceza kullanımı (günlük dilde ve davranış biliminde ceza, öğretmenler hangisini kullanmalı, 1. Tür cezanın yan etkileri, sönme, tepkinin bedeli)
13.Davranışları azaltmada pekiştireçlerin kullanımı: Ayrımlı pekiştirme (UDAP, DDAP, DODAP VE Dolaylı pekiştirme)
14.Tek denekli desenlerden AB deseni
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi8324
Toplam100