Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE205 Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kaynaştırmanın tanımını, kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırma uygulamalarında işbirliği modellerini, farklı özel gereksinimli çoculklara yapılacak kaynaştırma düzenlemelerini, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri incelemek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
 1. Kaynaştırmanın tanımını söyler
 2. En az kısıtlayıcı eğitim ortamını açıklar
 3. Kaynaştırma uygulamalarına örnekler verir.
 4. Kaynaştırma uygulamalarında işbirliğini açıklar.
 5. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesini açıklar.
 6. Değerlendirme sürecinde izlenen adımları belirtir.
 7. Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenleri açıklar.
 8. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimi Planlar.
 9. Kaynaştırma sınıflarında yapılacak olası düzenlemeleri anlatır.
 10. Kaynaştırmanın yararlarını açıklar.
 11. Kaynaştırmanın tarihsel gelişimini açıklar.
 12. Kaynaştırmanın yasal dayanaklarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diken, İ. (Ed.) (2010). İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar G.(2005).Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
Güzel Özmen, R.(2005). Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler. Ayşegül Ataman (Ed.), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş içinde (s 71-103). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Okuma Listesi:
Tekinarslan, İ.; Sivrikaya, T.; Keskin, N.; Özlü, Ö.; Rasmussen, M. (2018).Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Ebeveynlerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi. İlköğretim Online, 2018; 17(1): s.82-101
Özokçu, O. (2018). Türk Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki.International Online Journal of Educational Sciences, 2018, 10 (3), 303-324
Uysal, Ayten. (1995). “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Vural, M.; Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öğretimin Uyarlanmasına İlişkin Yaptıkları Çalışmaların Belirlenmesi. , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
Özak, H.; Vural, M., Avcıoğlu, H. (2008). Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlerinin Gönderme Tanılama Yerleştirme İzleme Ve Değerlendirmeye İlişkin Görüş Ve Önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders Programının İncelenmesi
2.Kaynaştırma: Temel Kavramlar, Tarihçe ve İlkeler
3.Özel Gereksinimli Çocukların Özellikleri
4.Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
5.Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama
6.Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması
7.Ara sınav
8.Öğretimin Uyarlanması
9.Kaynaştırma Uygulamalarında Davranış Yönetimi
10.Sosyal Kabulün Artırılması
11.Sosyal Kabulün Artırılması
12.Aile Katılımının Artırılması
13.Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği
14.Kaynaştırma ile İlgili Yasal Mevzuat
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11515
Toplam100