Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE211 OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin özelliklerini, bu bireylere kazandırılması gereken temel becerilerin neler olduğunu, bu becerilere ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini ve temel becerilerinin öğretiminin nasıl yapılacağını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgül ALDEMİR FIRAT
Öğrenme Çıktıları
  1. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin genel özelliklerini tanımlama
  2. OSB olan öğrencilere kazandırılması gereken temel becerileri tanımlama
  3. OSB olan öğrencilerin temel becerilerini değerlendirme süreçlerini tanımlama
  4. OSB olan öğrencilere temel becerilerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini tanımlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Kırcaali-İftar, G. (2003). Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması. İstanbul: Ya-Pa.* Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., & Ülke-Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı-I. Ankara: Anı Yayıncılık.* Kırcaali-İftar, G., Ülke-Kürkçüoğlu, B., & Kurt, O. (2014). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı-II. Ankara: Anı Yayıncılık.* Tekin-İftar, E. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.* Vuran, S. (2017). Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar İçin, Öğretmen Adayları Ve Öğretmenler İçin. Ankara: Vize Yayıncılık.* Yıldırım-Doğru, S., & Doğan, Z. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı, Sosyal Beceri Öğretimi Öncesi Rehberi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere temel becerilerin kazandırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.OSB'na genel bakış (24-28.09.2018, 1. Hafta)
2.OSB olan öğrencilerin genel özellikleri (01-05.10.2018, 2. Hafta)
3.OSB olan öğrencilerin temel becerilerinin değerlendirilmesi (08-12.10.2018, 3. Hafta)
4.OSB olan öğrencilerin temel becerilerinin değerlendirilmesi (Devam)(15-19.10.2018, 4. Hafta)
5.OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (22-26.10.2018, 5. Hafta)
6.OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (Devam) (29.10.2018-02.11.2018, 6. Hafta)
7.OSB olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretilmesi (Devam) (05-09.11.2018, 7. Hafta)
8.OSB olan öğrencilere sosyal becerilerin öğretilmesi (12-16.11.2018, 8. Hafta)
9.---Ara Sınav Haftası (17-25.11. 2018, 9. Hafta)---
10.OSB olan öğrencilere sosyal becerilerin öğretilmesi (Devam) (26-30.11.2018, 10. Hafta)
11.OSB olan öğrencilere oyun becerilerinin öğretilmesi (03-07.12.2018, 11. Hafta)
12.OSB olan öğrencilere oyun becerilerinin öğretilmesi (Devam) (10-14.12.2018, 12. Hafta)
13.OSB olan öğrencilere temel becerilerin kazandırılması sürecinde kullanılan öğretim yöntemleri (17-21.12.2018, 13. Hafta)
14.OSB olan öğrencilere temel becerilerin kazandırılması sürecinde kullanılan öğretim yöntemleri (Devam) (24-28.12.2018, 14. Hafta)
15.----Final Sınav Haftası (31.12.2018-11.01.2019)----
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma2510
Toplam81