Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZEGT201 Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemni kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma; ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Dr. Bayram ÖZER
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitsel ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
  2. Eğitsel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının özelliklerini işitme engelli öğrencilere uyarlamayı kavrayacaktır.
  3. Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavrar,
  4. Kendisinin ve diğer arkadaşlarının hazırlamış oldukları, uyguladıkları ölçüt bağımlı testi, test geçerliği, güvenilirliği ve kullanışlığı bakımından eleştirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Erkan, S. & Gömleksiz, M. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Önerilen kaynaklar
1. Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme Mehmet BAHAR Pegem
2. Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Ömer KUTLU Pegem
3. Eğitimde Ölçme ve değerlendirme Gülşah Başol Pegem
4. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Şeref TAN Pegem
5. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Halil TEKİN YARGI
6. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Hakan ATILGAN ANI
7. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Gülşah BAŞOL Lisans
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2.Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları(ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.)Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
3.Ölçme türleri, ölçek ve türleriDeğerlendirmenin temel ilkeleri,Amaca, sürece ve ölçüte göre değerlendirme türleri
4.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
5.Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık)
6.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
7.Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci
8.Ara sınav
9.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
10.Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
11.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
12.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri.
13.Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme.
14.Dönemin genel değerlendirilmesi.
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam100