Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZEGT203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
  2. Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
  3. Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
  4. Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
  5. 5.Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir? Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara? Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul? Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara? Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara? Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara? Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara? Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara? Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara? Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara? Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara? Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara? Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara? Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul? İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul? Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul? Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara? Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara? Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul? Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul? Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara? Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara? Taşpınar, M. (2009), Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Data Yayınevi, Ankara? Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul? Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim ve Öğrenme İlkeleri
2.Öğretim Stratejileri
3.-Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi-Yöntem Seçimini Belirleyen Faktörler
4.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7.Program & Plan Çeşitleri ve İlişkisi-Program ve Planın Eğitimdeki Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler
8.Uygulamalı (Çeşitli) Plan Yapma Çalışmaları
9.Arasınav
10.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
11.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
12.Eğitimde Program Geliştirme Süreci
13.Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14.Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artırmada Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları-Öğretmen Yeterlikleri
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Quiz11010
Derse Katılım11010
Rehberli Problem Çözümü11010
Alan Çalışması11010
Ev Ödevi11010
Toplam100