Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine yönelik bilgilerin kazandırılması, dilin üç bileşenin ve iletişim becerilerinin dil örnekleri alınarak, kontrol listeleri kullanılarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Murat Vural
Öğrenme Çıktıları
  1. Dilin bileşenlerinden birinde olan veya üç bileşenin etkileşiminde olan yetersizlikte ortaya çıkabilecek konuşma örneklerini birbirinden ayırır.
  2. Çocuklarda dilin biçim bileşenin gelişimini dönemlere göre sıralar.
  3. Dilin özelliklerini açıklar ve dilin bileşenleri ile ilişkisini kurar.
  4. İfade edici dil olan çocuklarda dil örneği alarak ortalama sözce uzunluğunu hesaplar.
  5. Çocuklarda dilin anlam bileşenin gelişimini dönemlere göre sıralar.
  6. İletişim, dil, konuşma kavramlarını ve sözel iletişim sürecini açıklar
  7. Dilin bileşenlerini ve alt bileşenlerini tanımlar.
  8. İfade edici dil olan çocuklarda dil örneği alarak anlam kategorilerine göre analiz eder.
  9. Alıcı dili (anlam) performansını ölçmek amacıyla kontrol çizelgesi geliştirir. Alıcı dil performansının belirlemek için becerilere göre performans alım planı yazar.
  10. Çocuklarda dilin kullanım bileşenini gelişimini dönemlere göre sıralar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlknur, M. “Dil Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi,” ( Edit.: A.Gönül Akçamete) Özel Eğitim, Ankara:2009.

Konrot, A. “ İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar,” (Edit. : Ayşegül Ataman) Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2004.
Özmen-Güzel, R.(2003). İfade edici dil becerileri sınırlı olan zihinsel engelli çocukların dil gelişimlerini desteklemek için öğretmenin sınıf ortamında yapacakları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,2. 205-218.

Özmen-Güzel, R., Altınyay, Ş. Şentürk, I., Gökmen, S. Gündüz, B., Kemaloğlu, Y.K. “Gecikmiş Konuşma Problemi Olan Çocukların Eğitsel Değerlendirilmesi Ve Sağaltımı,”(E-Poster bildiri) 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İletişim, sözlü iletişim, dil, ifade edici dil, alıcı dil ve konuşma kavramları, dilin özellikleri, dilin bileşenleri ve alt bileşenleri, dilin bileşenlerinin birinde ve etkileşiminde olan yetersizliklerin çocuk diline etkisi, çocukta dilin biçim gelişimi ve biçimin değerlendirilmesi, çocukta dilin anlam gelişimi ve anlamın değerlendirilmesi, çocukta dilin kullanım gelişimi ve kullanımın değerlendirilmesi, söz öncesi iletişim becerileri ve değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil, alıcı dil, ifade edici dil, iletişim, konuşma ve sözlü iletişim süreci, dilin özellikleri
2.Dilin bileşenleri, dil bileşenlerinde bozuklukluklar
3.Çocuklarda dilin biçim bileşenin gelişimi
4.Dil örneği alma ve ortalama sözce uzunluğunun hesaplanması
5.Anlam gelişimi Ödevlerin sınıfta tartışılması
6.Anlama gelişiminin değerlendirilmesi
7.Ara sınav
8.Söz öncesi anlam gelişimi ve değerlendirilmesi
9.Söz öncesi iletişim becerileri ve değerlendirilmesi
10.Kullanım becerilerinin Haliday ve ve John Tough’ a göre incelenmesi
11.Kullanım becerilerinin değerlendirilmesi
12.Söz öncesi kullanımın becerilerinin değerlendirilmesi, Aile görüşme formu ve değerlendirme planı
13.Amaç belirleme
14.Dil öğretim yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam100