Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE204 Özel Eğitimde Değerlendirme 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama yaklaşımları ve bu yaklaşımlara hizmet eden araçlar ve öğelerinin analiz edilmesi. Değerlendirme ile ilgili mesleki becerilerin geliştirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sinan KALKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci özelliklerine göre hangi değerlendirme araçlarını kullanacaklarını bilirler.
  2. Öğrencilerin eğitimsel geleceği ile ilgili karar süreçlerinde temel değerlendirme mantığının ne olduğunu bilirler.
  3. Öğrencilerle gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarının nasıl kullanılacağını bilirler.
  4. Değerlendirme sonuçlarına göre vaka raporu hazırlarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Assessment of at risk and Special Needs Children, Joseph C. W., Stephen N. E., Edward J. D… McGraw-Hill Companies, 1998, Boston
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Tekin H., Yargı Kitap ve Yayın Evi 1993, Ankara
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, resmi gazete, Sayı: 23937 2000
- Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi, McLoughlin J. A. Lewis R. B. Çev: Gencer F. Ed: Ataman A. Ümit Ofset Matbaacılık
2001, Ankara
- Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, Resmi gazete, Sayı:181921983
- Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, resmi gazete Sayı: 23011 1997
- Standartlaştırılmış Bağıl Testler (Modül), Özyürek M. G.Ü. Yayınları No 168, G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları 4 Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tıbbi, Psikolojik ve Eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri, değerlendirmenin standartları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ölçme, değerlendirme, tanılama, etiketleme, damgalama kavramları
2.Mutlak "ölçüt bağımlı" ve bağıl değerlendirme, doğrudan ve dolaylı ölçme kavramları
3.Türkiye’deki Tanılama Süreci
4.Farkına varma süreci ve Tarama Araçları
5.Hekime Başvurma ve Tıbbi Değerlendirme Süreci
6.Rehberlik Araştırma Merkezi ve Psikolojik Değerlendirme Araçları
7.Ara Sınav
8.Standartlaştırılmış Bağıl Testler; Güvenirlik, standart hata ölçümü, güvenirlik türleri, geçerlilik ve geçerlilik türleri
9.Eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar
10.Eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar
11.Eğitsel Değerlendirme Araçları “Görüşme ve Gözlem”
12.Eğitsel Değerlendirme Araçları “Kontrol Listesi”
13.Eğitsel Değerlendirme Araçları “Kontrol Listesi”
14.Eğitsel Değerlendirme Araçları “ÖBT”
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Quiz248
Derse Katılım14456
Tartışma339
Soru-Yanıt4416
Ev Ödevi166
Toplam120