Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okuma -yazma öğretimine ve yöntemlere ilişkin bilgilerini kullanarak özel gereksinimli bireylere okuma-yazma öğretimi yapar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Okuma yazma öğretiminin amaçlarını söyler.
  2. Erken okuryazarlık becerilerini açıklar.
  3. Okuma yazma öğretim yöntemlerini söyler.
  4. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını açıklar.
  5. Ses yöntemiyle okuma yazma öğretimi yapar.
  6. Okuma yazma öğretiminde yapılabilecek etkinlik ve materyallere örnekler verir.
  7. Okuma yazma öğretiminde kullanılabilecek materyaller geliştirir.
  8. Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğretimi yapar.
  9. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yöntemlerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynaklar:
Güzel-Özmen, R.. (2010). Yazma Öğretimi. İbrahim Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. ). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Doğanay-Bilgi, A. Güzel-Özmen, R.. (2010). Okuma Öğretimi.İbrahim Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. ). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Güzel-Özmen, R.. (2010). Öğrenme Güçlüğü Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulamalar. Ankara: Eğiten Kitap.
Çelenk, S. (2003). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çelenk, S. (2009). İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Serhat Yayıncılık.
Cemaloğlu, N. (2001). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık.
Keskinkılınç, K. (2002). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık.
Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma Yazma Öğretimi. Nobel Yayıncılık.

Okuma Listesi:

Güzel, R. (1999). Doğrudan öğretim yönteminin öykü anlama becerisinin öğretiminde uygulanması. Eğitim ve Bilim, 23(41).
Özmen, R., Doğanay-Bilgi, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilerde aşamalı dikte tekniğinin hece sonundaki ünsüzü doğru okumada etkililiği. Milli Eğitim Dergisi, 33(44).
Doğanay-Bilgi, A . ve Özmen, E. R. (2014). Uyarlanmış Çok Ögeli Bilişsel Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Metin Anlama Sürecinde Kullanılan Üstbilişsel Strateji Bilgisini Kazanmalarında Etkisi. KUYEB, 14(2)(1-22).
Guldenoglu, B., Kargin, T, Miller, P. (2012). Iyi Ve Zayıf Okuyucuların Kelime İslemleme Ve Okudugunu Anlama Becerilerinin Karsılastırılmalı Olarak İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2807-2828.
Kargin T., Güldenoglu B., Ergül, C. (2017). Anasınıfı Çocuklarının Erken Okuryazarlık Beceri Profili: Ankara Örneklemi, Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87.
Güldenoglu B., Kargin T. (2012). Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İlk okuma yazma öğretimi aşamalarında zihinsel engelli öğrencilerin değerlendirilmesi ve öğretiminin planlanması, Aşamalı Dikte Tekniği ile okuma ve yazma hatalarının düzeltilmesi, mekanik yazma hatalarının düzeltilmesi, sesli okuma akıcılığının sağaltımı, okuduğunu anlamaya hazırlık, metin türleri (kurgusal ve bilgi veren) ve yapılarının analizi, Türkçe kitaplarındaki metinlerde olması gereken özellikler, okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi, okuduğunu anlama öğretim yöntemleri, Doğrudan Öğretim Yöntemi ile öykü anlama öğretimi, yazılı ifadenin eğerlendirilmesi ve bilişsel strateji öğretimine göre yazılı ifade öğretimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders Programının Kaynak Kitapların İncelenmesi
2.Okuma Yazmanın Önemi
3.Okuma Yazma Öğrenme Süreci
4.Okuma Yazmada Kullanılan Yöntemler ve Hazırlık Çalışmaları
5.Ses Temelli Okuma Yazma Öğretimi
6.Ses Temelli Okuma Yazma Öğretimi
7.Ara Sınav
8.Çözümleme Yöntemi ile Okuma Yazma Öğretimi
9.Çözümleme Yöntemi İle Okuma Yazma Öğretimi
10.Karma Yöntem
11.Yöntemlerin Karşılaştırılması
12.Özel Gereksinimli Öğrencinin Performansını Belirleme
13.Okuma Yazma Öğretimini Planlama
14.Okuma Yazma Öğretimini Planlama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam100