Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders sonunda öğrenciler; Zihinsel engelli öğrencilere Fen Bilgisi dersinin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan çeşitli öğretim yöntemleri ve aktiviteleri nasıl düzenleyecekleri ve nasıl uygulayacakları konusunda beceri kazanacaklardır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan METİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen öğretmeni veya bilim adamında bulunması gereken özellikler ve Bilimsel bilgi edinme yolları
  2. Fen’in tanımı ve içeriği
  3. Fen ünitelerinin Analizi, ölçüt bağımlı ölçü araçları , Doğrudan öğretim yöntemi ile konular sunumu yapılacaktır.
  4. Deney ve gözlem analizleri yapılacak, ölçüt bağımlı ölçü araçları hazırlanıp ders planları yapılacaktır.
  5. Demostrasyon tekniği öğretilecek bununla ilgili analiz, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve ders planları geliştirilecektir.
  6. Fen kavramlarının analizi, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve öğretimlerine yer verilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Diken, H.(2010). İlköğretimde Kaynaştırma. PegemA
2- Çepni, S.(2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA.
3- Arnas, Y.(2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
4- Taşkın, Ö.(2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(Editor). Ankara: PegemA
5- Arı, M., & Öncü, E.(2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.
6- Şahin, F.(2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: YA-PA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Zihinsel Engelli Öğrencilerin, Fen Bilgisi dersinde bilgi, kavram, beceri ve tutum düzeyinde yeterli hale gelmeleri amacıyla, öğretmen adaylarıyla, çeşitli öğretim yöntemleri ve aktivitelerin nasıl düzenleneceği ve uygulanacağı konuları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fen’in tanımı ve içeriği-Kavramlar.-Olgusal önermeler.-Bilimsel genellemeler.-Bilimsel yasalar.-Hipotezler.-Kuramlar.
2.Fen’in tanımı ve içeriği-Kavramlar.-Olgusal önermeler.-Bilimsel genellemeler.-Bilimsel yasalar.-Hipotezler.-Kuramlar.
3.Fen’in tanımı ve içeriği-Kavramlar.-Olgusal önermeler.-Bilimsel genellemeler.-Bilimsel yasalar.-Hipotezler.-Kuramlar.
4.Fen öğretmeni veya bilim adamında bulunması gereken özellikler ve Bilimsel bilgiedinme yolları-Değişkenleri kontrol etme-Hipotez kurma-Tahmin etme-Gözlem yapma-Deney yapma-Değişkenleri saptama-Ölçme-Sayıları kullanama-Zaman ve yer ilişkisi-Sınıflama-Veri toplama ve yorumlama-İşlevsel tanım yapma-Sonuç çıkarma-İletişim kurma
5.Fen öğretmeni veya bilim adamında bulunması gereken özellikler ve Bilimsel bilgiedinme yolları-Değişkenleri kontrol etme-Hipotez kurma-Tahmin etme-Gözlem yapma-Deney yapma-Değişkenleri saptama-Ölçme-Sayıları kullanama-Zaman ve yer ilişkisi-Sınıflama-Veri toplama ve yorumlama-İşlevsel tanım yapma-Sonuç çıkarma-İletişim kurma
6.Fen müfredatının kapsamı,
7.Fen müfredatının kapsamı,
8.Fen ünitelerinin Analizi, ölçüt bağımlı ölçü araçları , Doğrudan öğretim yöntemi ile konular sunumu yapılacaktır.
9.Fen ünitelerinin Analizi, ölçüt bağımlı ölçü araçları , Doğrudan öğretim yöntemi ile konular sunumu yapılacaktır.
10.Deney ve gözlem analizleri yapılacak, ölçüt bağımlı ölçü araçları hazırlanıp ders planları yapılacaktır.
11.Deney ve gözlem analizleri yapılacak, ölçüt bağımlı ölçü araçları hazırlanıp ders planları yapılacaktır.
12.Demostrasyon tekniği öğretilecek bununla ilgili analiz, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve ders planları geliştirilecektir.
13.Demostrasyon tekniği öğretilecek bununla ilgili analiz, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve ders planları geliştirilecektir.
14.Fen kavramlarının analizi, ölçüt bağımlı ölçü araçları ve öğretimlerine yerverilecektir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma4416
Soru-Yanıt5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam102