Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler, - Matematik becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar. - Değerlendirme tekniklerinden yararlanarak ölçme araçları geliştirir. - Matematik kavram ve becerilerinin kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemlerine göre ders planı geliştirir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Matematik becerilerini değerlendirmek için ölçme aracı geliştirir.
  2. Matematik becerilerinin öğretimi için uygulama planı hazırlar.
  3. Dört işlem becerilerinde hata analizi ve işlem analizi yapar.
  4. Öğrenci gereksinimlerine dayalı öğretim planı (doğrudan öğretim, şemaya dayalı problem çözme vb.) hazırlar.
  5. Matematikte işlem akıcılığı geliştirmek için müdahale programı geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hudson, P. ve Miller, S. (2006). Designing and implementing mathematics instruction for students with diverse learning needs. Boston: Pearson Education, Inc.
Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök yayıncılık.
Gürsel, O. (2017). Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık.
Gürsel, O. (2010). Matematik öğretimi. İ.H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma (Sf:444-477) içinde, Ankara: Pegem Akademi.
Gürsel, O. (2000). Hata analizi yoluyla zihin özürlü öğrencilerin dört işlemde yaptıkları hataların sınıflandırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 127, 143.
Mastropieri, M.A., ve Scruggs, T.E. (2004). The inclusive classroom strategies for effective
instruction (2nd ed.). Ohio: Merril Prenticwe Hall.
Özyürek, M. (2009). Bilişsel ve devimsel davranışları öğretmeyi kazanma, İstanbul: Daktylos Yayıncılık
Stein, M., Silbert, J. ve Carnine, D. (1997). Desining effective mathematics instruction a direct instruction approach, 3th edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Allsopp, D.H., Kyger, M.M. ve Lovin, L.H. (2007). Teaching mathematics meaningfully solutions for reaching struggling learners. New Jersey: Paul H. Brookes Publishing.
Carnine, D. (1997). Instructional design in mathematics for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30 (2), 130-141.
Carnine, D.W., Dixon, R.C. ve Kame’enui, E.J. (1994). Math curriculum guidelines for diverse learners. Curriculum/Technology Qarterly, 3(3), 1-3.
Carnine, D., Jitendra, A. ve Silbert, J. (1997). A descriptive analysis of mathematics curricular materials from a pedagogical perspective. Remedial and Special Education, 18(2), 66-81.
Charlesworth, R. ve Lind, K.K. (2010). Math and science for young children (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage.
Clements, D. H., ve Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math. New York: Routledge.
Gurganus, S.P. (2017). Math instruction for learning problems (2nd ed). Newyork: Routledge.
Reys, R., Lindquist, M. M., Lamnbdin D. V. ve Smith, N.L. (2009). Helping children learn mathematics (9th ed). USA: John Wiley ve Sons, Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, matematik kavramlarını, matematikte yer alan becerileri, matematik öğretiminde yer alan becerileri matematik becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerini, erken matematik becerileri, sayma becerileri, dört işlem becerileri, basamak değeri, problem çözme matematik beceri ve kavramlarının öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini ve matematikte akıcılık konularını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kavramlar, Matematik Müfredat Programı, Matematik Becerileri, Matematik Öğretiminin Önemi
2.Matematik Becerilerinin Değerlendirilmesi
3.Matematik Becerilerinin Değerlendirilmesi
4.Erken Matematik Becerileri
5.Sayma Becerileri
6.Dört İşlem Becerileri
7.Basamak Değeri
8.Vize
9.Problem Çözme
10.Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Matematik Öğretimi
11.Basmaklandırılmış Yöntemle Matematik Öğretimi ve Nokta Belirleme Tekniği
12.Sabit Bekleme Süreli Öğretim ve Eş Zamanlı İpucuyla Matematik Öğretimi
13.Doğal Öğretim ve Matematikte Akıcılığın Geliştirilmesi
14.Matematikte Akıcılığın Geliştirilmesi
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi8324
Toplam100